Thursday, April 23, 2009

 

NOU ESTUDI HIDROGEOLÒGIC

NOU ESTUDI HIDROGEOLÒGIC FET PER LA DIPUTACIÓ.
Aquesta setmana ha arribat el nou estudi hidrogeològic ,demanat per l’ajuntament a la Diputació de Barcelona, via Area de Medi Ambient. Avui ha vingut l’enginyer encarregat d’aquest estudi i ha anat sobre el terreny per comprovar les dades de l’estudi.
Aquest és el segon estudi que fa la Diputació i pel que sembla tenim dos punts amb grans possibilitats de trobar aigua en quantitats importants com per poder-la conectar a la xarxa general d’aigua del poble.
La Diputació està disposada a pagar una de les perforacions , tal com ja va fer anteriorment. Cas de trobar suficient cabal, faríem un projecte de connexió des del nou pou fins el dipòsit general.
De fet, actualment el poble té garantit el seu subministrament mitjançant dues fonts, una captació a la Riera Margansol, i dos pous a la zona de Cabanes. Aquestes captacions donen un cabal més que suficient per les necessitats actuals i futures, però sempre va bé disposar d’alguna captació nova, pel cas de que alguna de les històriques fallés o baixés de cabal per alguna causa imprevista.
A més, amb les obres que s’estan fent , el volum d’aigua emmagatzamada s’ampliarà notablement amb la qual cosa garantim el subministrament en casos de llargues temporades de sequera.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?