Sunday, April 26, 2009

 

NOU CURS PER MONITORS D'INFORMÀTICA

NOU CURS PER MONITORS D’INFORMÀTICA
La Diputació de Barcelona ens ha ofert la possibilitat de que dues persones puguin seguir el tercer curs de monitoratge en noves tecnologies. L’ajuntament ha acceptat aquesta oferta i hi ha inscrit el segon tinent d’alcalde, Antonio Velasco, i la Regidora , Concepció Barniol que de fet ja actuen com a monitors dels cursos d’informàtica que l’ajuntament ofereix a tothom qui ho demana.
Ara, ells dos seguiran aquest nou curs per avançar una mica més i ser capaços de poder donar cursos més avançats i entrar en nous usos de les noves tecnologies, com és la creació de webs personals, o d’entitats, blocs, etc.
Actualment hi ha 17 persones que segueixen els cursos d’informàtica que s’ofereixen en el Centre Cívic, i els resultats realment son molt positius i encoratgen a continuar-los, pensant ja en oferir a tothom qui vulgui, uns ensenyaments més aprofundits.
El resultat d’aquests cursos és que ja hi ha molta gent, de totes les edats que disposen de correu propi i fan ús de les noves tecnologies amb una elevada freqüència, cosa inimaginable vuit o deu anys enrere.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?