Friday, April 17, 2009

 

ESCOLA DE MÚSICA

L’ESCOLA DE MÚSICA CONTINUARÀ EL CURS VINENT

Aquest vespre s’ha dut a terme una reunió a l’ajuntament amb els professors de música de l’escola municipal, per fer una valoració d’aquest curs i estudiar la possibilitat de continuar de cara el curs vinent.
En primer lloc s’ha fet un repàs dels mesos transcorreguts i dels alumnes que hi han participat. Concretament han estat 26 els alumnes inscrits i que actualment reben classes de música amb un bon rendiment.
A la vista del grau de satisfacció dels pares i alumnes, l’equip de govern ha decidit continuar amb l’escola tot i el cost que suposa per les arques municipals, però considerem que aquesta és una de les activitats extraescolars més interessants i prioritàries a mantenir.
El cost per l’ajuntament suposa uns sis mil euros per curs, un cost molt similar al que paguen tots els pares i mares pels seus fills – alumnes. Aquest repartiment d’un cinquanta per cent per cada part, és el que pretenem mantenir de cara el curs vinent.
En la reunió també s’ha parlat d’organitzar algun taller d’instrument de corda, com la guitarra perquè els alumnes puguin veure les possibilitats d’aquest instrument i puguin valorar si els pot interessar de cara el futur.
En resum, una reunió profitosa per les dues parts, perquè suposa garantir la continuïtat del mateix equip i aprofitar l’experiència d’aquest any per millorar algun aspecte de l’escola. D’aquesta manera els alumnes que ho desitgen poden adquirir uns coneixements musicals que de cara el futur podran ampliar i explotar si els agrada .
Joan Roma, Alcalde de Borredà.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?