Wednesday, April 08, 2009

 

BUTLLETÍ MUNICIPAL NÚM. 9 - PSC

BUTLLETÍ INFORMEM NÚM.9 – ABRIL 2009.

OBRA FEIL- NOU DIPÒSIT GENERAL.
El mes passat es va adjudicar l’obra finançada pel pla Zapatero ( FEIL), a l’empresa Excavacions Cabanas de Puig-reig, per un import de 101.000 euros. Aquesta obra es troba ja en una fase molt avançada i la previsió és que estigui acabada dintre de dos mesos.
El nou dipòsit general costarà 101.000 euros i tindrà una capacitat de 1.000.000 de litres, que connectats al vell dipòsit general, donarà un total de 1.300.000 litres. Un volum prou important com per no tenir problemes de reserves d’aigua en èpoques seques, i temporada alta.
De cara el futur, hi ha un darrer dipòsit previst a la zona de Cal Gall, amb una capacitat de 800.000 litres que es durà a terme en el proper mandat a càrrec a alguna de les subvencions de les institucions del país.
L’obra, actualment en curs, consisteix en un gran dipòsit rectangular que aprofita les instal•lacions del dipòsit vell per funcionar, de manera que amb un sol dosificador de clor ja es resol tot el conjunt.
Per ajustar la subvenció al projecte, s’ha modificat , per tal de no superar l’ajut concedit. Posteriorment es procedirà a cobrir el dipòsit, amb un ajut complementari que es demanarà a la Diputació de Barcelona, i que deixarem per l’any vinent.

AUTOMATITZACIÓ INSTAL•LACIONS D’AIGUA
Una altra de les obres que s’estan duent a terme és la de connectar els dos pous d’aigua situats a la zona de Cabanes, a la xarxa general . En aquest cas , amb un cost de 99.000 euros es disposarà de dues bombes d’aigua, situades al pou núm. 1, i el núm. 2 que es podran connectar a la xarxa d’aigua general del poble quan es vulgui, o quan n’hi hagi necessitat.
En aquests moments a la zona ja hi ha subministrament elèctric i es podrà prescindir del bombeig amb un grup electrogen.
Per tant, l’obra consisteix en connectar els pous a la xarxa general, i al mateix temps automatitzar el seu funcionament, de manera que no s’hi hagi d’anar constantment ,sinó que funcioni d’una manera automàtica.
La previsió és que les obres s’acabin a finals del mes de maig, de manera que el sistema pugui entrar en funcionament a principis d’estiu. El finançament va a càrrec el 50% de la Generalitat, dintre del marc del Pla Comarcal de Muntanya, i l’altre 50% , de la Diputació de Barcelona.

AMPLIACIÓ BRIGADA D’OBRES
El passat dia 1 de març, va començar a treballar per l’ajuntament, en Gerard Tubau. L’ajuntament va decidir contractar un tercer treballador per la brigada d’obres per destinar-lo a feines de neteja dels equipaments, edificis , carrers i places del poble.
Fins ara ho havien fet altres persones, en combinació amb la brigada d’obres, però l’ampliació dels equipaments i la necessitat d’assumir totes les feines, ha motivat aquesta contractació, destinada a cobrir tota la feina de neteja municipal. D’aquesta manera la brigada d’obres tindrà 3 persones, molt polivalents, i ben coordinades que permetran tenir el poble en perfectes condicions en tots els seus aspectes.

OFICINES MUNICIPALS A LA PLANTA BAIXA
Dintre de pocs dies està previst el trasllat de les oficines municipals situades a la primera planta de la Casa Consistorial, per passar-les a la planta baixa, on hi havia hagut el consultori mèdic.
S’estan acabant les obres d’adequació de l’espai i això facilitarà el treball del personal de l’ajuntament i permetrà un més fàcil accés a la gent.
Les obres tenen un cost de 26.500 euros, finançades en 25.000 euros per la Diputació de Barcelona.
Just a l’entrada hi haurà una petita sala de reunions, on hi havia la sala d’espera, i quan s’entri a les oficines, hi haurà la Secretaria. Al costat una altra petita sala de reunions, i el despatx de l’alcalde.
La distribució del primer pis es deixarà tal com es ara, i es guanyaran dos despatxos, un destinat al Jutjat de Pau, i l’altre als regidors de l’equip de govern. Fins ara molts dies, especialment els dissabtes teníem problemes per atendre a dues o tres persones alhora per falta de despatxos. Amb aquesta nova distribució aquests problemes quedaran resolts.

COBERTA VESTIDORS PISCINES
En el seu dia, quan es varen construir les piscines, es va deixar un terrat a la part superior dels vestidors, per si feia falta més espai per prendre el sol, o com a terrassa d’un futur bar.
Descartades aquestes opcions i a la vista dels problemes d’aïllament, hem decidit cobrir els vestidors amb una teulada a quatre vents i així garantir la protecció dels vestidors. Aquesta obra s’ha adjudicat a l’empresa Obres i Reformes Camprubí SL. El cost anirà a càrrec de la Diputació de Barcelona i està previst que tot estigui acabat per meitats del mes de juny , poc abans d’obrir les piscines.

CASAL D’ESTIU – 2009.
A l’igual que l’estiu passat, està previst que aquest estiu torni a funcionar el Casal , durant el mes de juliol i la meitat d’agost. L’equip de govern ha arribat a un acord amb les dues monitores de l’any passat, ajudades per una tercera persona del poble, per tal de que puguin oferir aquest servei als nens i nenes de Borredà o procedents d’altres municipis i que passin vacances aquí.
Les preinscripcions ja s’han obert i qui vulgui s’hi pot apuntar. A l’igual que l’any passat el Casal estarà ubicat a les Escoles, i a la zona esportiva.

ADEQUACIÓ CONSULTORI MÈDIC.
La nova organització de les visites mèdiques ha portat l’ajuntament a fer una petita modificació a l’interior del Consultori per garantir la confidencialitat de les consultes. Es tracta d’aïllar la part ocupada per la administrativa, de manera que els usuaris puguin entrar i explicar a la infermera el motiu de la visita i així decidir si l’ha d’atendre la mateixa infermera o cal passar a la metgessa.
Aquest nou sistema permet agilitar les visites i sobretot adaptar-les a les necessitats de les persones que han de ser visitades.
També s’ha instal•lat un nou servei d’Internet que permetrà una major rapidesa en les consultes de l’equip mèdic amb els serveis regionals i centrals.

OBRES PONT DE SANT JOAN
De comú acord l’ajuntament i el servei de Medi Ambient a la comarca del Berguedà s’han dut a terme unes obres de millora de l’accés al pont de Sant Joan, així com la col•locació d’unes baranes de fusta tractada en el pont.
Properament també es canviaran les taules i bancs d’una petita àrea de picnic que hi ha a l’altra banda del pont en direcció al camí dels Graus. D’aquesta manera farem més atractiva una zona molt bonica i molt transitada per les persones que segueixen el camí del GR4.
Queda, però, pendent la gran rehabilitació del pont i el seu entorn. S’ha demanat a la Generalitat en un parell d’ocasions poden disposar d’una subvenció important per poder restaurar completament el pont. Hi haurà feina i serà costosa perquè caldrà posar-hi una bastida i actuar sobre les dues bandes del pont per refer una part de les parets laterals, rebaixar el terra del pont, i tornar a posar les baranes de pedra .
Esperem poder fer dintre dels propers 3 anys, amb finançament procedent de l’1% cultural. El cost serà d’uns 120.000 euros, i feta la petició, ara caldrà esperar la anualitat adient.

DOSSIFICADOR DE CLOR –DIPÒSIT DE CAL GALL
Tal com teníem previst, el mes passat és va instal•lar un nou dosificador de clor en el dipòsit de Cal Gall. Fins ara n’hi havia 2, un al dipòsit general de Subirà, un altre en el dipòsit de Campalans i ara , aquest tercer a Cal Gall , permetrà una dosificació molt exacte del clor, al llarg de tot l’any.
L’existència de diversos dipòsits i una àmplia xarxa de distribució feia complicat tenir la dosis exacta de clor a tot arreu. D’aquí l’interès en disposar d’un nou dosificador. Ara es pot regular perfectament la dosis des dels tres llocs esmentats. La inversió de més de 8.000 euros ha estat finançada a càrrec del pla de subvencions de la Diputació de Barcelona.

PROJECTE EXECUTIU – NOVA CARRETERA C-26
La carretera que uneix Olot – Ripoll – Berga- Solsona és coneguda com a C-26 o Eix pre-pirineu. Fa uns 3 anys que se’ns va presentar un avantprojecte que varem presentar en el Centre Cívic i que varem distribuir per totes les botigues i comerços del poble perquè tothom podés veure el traçat.
Ara , la Generalitat està redactant el projecte executiu, el definitiu. La previsió és tenir aquest projecte a finals d’aquest any, però ja se’ns ha enviat una proposta provisional que ens ha permès estudiar el trajecte i veure si afecta alguna instal•lació municipal.
De fet el trajecte és el mateix que l’actual , excepció del pas per Vilada i pel nucli de Borredà en que han de fer una variant. En el cas de Vilada, una llarga variant per evitar el nucli i travessar la vall, fins tornar enllaçar amb el traçat actual. En el cas nostre, la variant és més curta, però permetrà un traçat homogeni i adequat per tota mena de vehicles.
El cost de les obres , Berga- Vilada- Borredà, serà de 18 milions d’euros, i la previsió és que s’adjudiqui a finals de l’any vinent i que les obres es duguin a terme durant el 2011 i part del 2012.
Quan es disposi del projecte executiu , i tal com es preceptiu per part de la Generalitat, s’aprovarà i es farà una exposició pública en la qual les persones, entitats i institucions podran presentar al•legacions o esmenes. Tancat aquest procés, la Generalitat continuarà els tràmits fins a la adjudicació de les obres i la seva execució.

LA UNITAT D’ACTUACIÓ NÚM 1. CONTINUA EL SEU CAMÍ
En diversos butlletins ja hem parlat de la urbanització de Cal Gall i del fet que s’ha endarrerit degut a la falta de consens entre els propietaris afectats. Degut a aquest fet, l’ajuntament va haver d’assumir la tramitació, gestió i dintre de poc adjudicació i execució de les obres.
Això ha motivat un considerable retard en les obres, però ara s’ha arribat al final de l’etapa de papeleig. Tot i que una de les parts ha presentat dos contenciosos, i en un d’ells demanava la suspensió cautelar de la tramitació, el tribunal ha donat la raó a l’ajuntament i no ha acceptat la proposta de suspensió, per la qual cosa tot continua tal com estava previst.
Dintre de poc s’adjudicaran les obres i es preveu tenir-les acabades per finals d’any. Tot el cost anirà a càrrec dels propietaris, els quals aniran pagant els rebuts emesos per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació per encàrrec de l’ajuntament.
Tot i el retard, les obres significaran un important impuls pel sector de la construcció, per un import de més d’un milió d’euros, i una vegada acabades es podran vendre les parcel•les per , a continuació, edificar xalets com les altres dues zones ja acabades.
Alguns poden pensar que aquest no és el millor moment per fer una nova urbanització, però el retard és resultat del desacord entre propietaris, que evidentment els ha perjudicat a tots, però dit això, és en temps de crisis quan convé fer obres. En primer lloc per dinamitzar el mercat de treball, després perquè es poden obtenir algunes rebaixes en el cost, i després perquè una vegada acabades, confiem en una certa represa de la economia que permeti la venda de les parcel•les i l’inici de la construcció de noves vivendes.

RENOVACIÓ CÀRRECS EN EL JUTJAT DE PAU
La segona autoritat d’un poble és el Jutge de Pau, i cada quatre anys toca renovar el càrrec, mitjançant una elecció en un ple de l’ajuntament. Feta la elecció d’un Jutge de Pau i un substitut, s’envien les propostes al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i allà acorden el nomenament.
Doncs, bé, el fins ara Jutge de Pau de Borredà, Josep Nadeu Baraldés, va decidir jubilar-se i no presentar-se a la reelecció. El llarg període de dedicació, primer a l’ajuntament, com a Regidor i després Alcalde, juntament també amb un llar període com a Jutge de Pau, va motivar el desig de donar pas a d’altres persones i iniciar la merescuda jubilació.
Fets els tràmits legals previstos, en el ple municipal ordinari del passat dia 16 de març es varen votar com a Jutgessa titular, Emilia Prat ( que era la jutgessa substituta fins ara) i com a Jutge substitut , Vicenç Vilalta.
Ara, esperarem el nomenament procedent del Tribunal Superior, i una vegada jurat el càrrec es farà el relleu de Josep Nadeu per Emília Prat. Així arribarà al Jutjat la primera dona en la història de Borredà. Li desitgem tota mena d’encerts en aquesta nova tasca i agraïm la dedicació que hi tindrà.
I l’alcalde, va voler que constés en acta l’agraïment i felicitació per la bona feina feta pel fins ara Jutge de Pau, Josep Nadeu per la seva llarga trajectòria de dedicació i treball al poble de Borredà, primer com a Regidor, després com Alcalde i finalment com a Jutge de Pau. Properament se li farà un acte d’homenatge en reconeixement de la feina feta.

DEMANATS NOUS AJUTS A GENERALITAT
Darrerament, i en compliment dels compromisos fixats en el programa electoral del PSC hem presentat petició al Departament d’Agricultura per continuar el programa d’arranjament de camins que porten a cases habitades tot l’any. Ara caldrà esperar el resultat de la petició, en uns moments en que els ajuts son més complicats d’obtenir que anys enrere.
La sol•licitud era per un import de 50.000 euros, que cas de donar-se aniria per arranjar els camins de : La Solana, Rocatrencada, Canamàs, La Massana, La Massaneta i La Pera.
També properament es demanarà una subvenció per asfaltar definitivament els carrers Barcelona, Girona, Tarragona i Camí de Cal Gall, una vegada ja s’han fet la majoria de cases . La previsió seria fer-ho una vegada acabades les obres de la urbanització de Cal Gall, en la qual ja està previst deixar ben acabats el carrer Lleida i el nou carrer que s’obrirà i que portarà el nom de Vilada.
D’aquesta manera tota la zona nord quedaria perfectament acabada. Justament perquè al mateix temps hem presentat una sol•licitud per canviar les faroles per altres que s’ajustin a la nova normativa contra la contaminació lumínica i estalvi energètic.
I en tot el referent a medi ambient , l’ajuntament va acordar unir-se al Pacte d’Alcaldes contra el canvi climàtic, a nivell europeu, la qual cosa comportarà la redacció d’un pla d’actuacions en tot aquest àmbit, amb estudis, inversions i canvis importants per aconseguir posar-nos al davant de la lluita contra el canvi climàtic, en primer lloc , el propi ajuntament i després animant a que tothom s’hi sumi,
Oportunament informarem dels avenços del pla i de la col•laboració i participació que tothom pot tenir en aquest repte.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?