Sunday, April 05, 2009

 

30 ANYS DE DEMOCRÀCIA MUNICIPAL

30 ANYS D’AJUNTAMENTS DEMOCRÀTICS
Estem ja a punt de celebrar els 30 anys de les primeres eleccions municipals democràtiques. Concretament el dia 16 d’aquest mes farem un acte solemne al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona.
No és fàcil resumir el que han estat aquests 30 anys per la majoria de pobles i ciutats, però el que sí queda clar és que la transformació ha estat enorme, en tots els sectors i tots els àmbits. Qui recordi com estaven els pobles de la comarca i la pròpia capital, i els compari amb la situació present, veurà que ha valgut la pena la dedicació que han tingut els alcaldes i regidors durant aquest període.
Ja no som gaires els que portem tot aquest temps en un ajuntament, amb un càrrec o altre, però podem afirmar que hem estat testimonis de la major transformació vista en el nostre país en tota la època contemporània. Mai havíem tingut un temps tant perllongat de democràcia, i mai havíem tingut tants mitjans per poder canviar les situacions heretades.
I l’herència, era dura, en tots els sectors i àmbits. Infraestructures inexistents o envellides, fins extrems increïbles. Equipaments, insuficients, o simplement inexistents. I ja no diguem respecte a serveis bàsics i essencials que es movien en una precarietat injustificable.
Només l’empenta i la il•lusió d’aquells primers anys vuitanta va fer possible treballar en unes condicions extraordinàriament difícils , per intentar posar al dia tots els serveis del municipi. Qui va saber espavilar-se va trobar diner, i ajudes diverses per dur a terme la gran transformació. De seguida es veu a cada poble si els primers anys varen ser útils o no.
Alguns alcaldes i regidors varen voler començar la casa per la teulada i varen pensar en equipaments vistosos, abans de pensar en els més urgents. Ara mateix tenim pobles que encara tenen problemes d’aigua, o de clavegueram, i en canvi disposen de magnífiques piscines o pavellons. Mal fet perquè és una demostració de no tenir les prioritats clares, però aquests casos no son els més habituals.
El cert és que la gent va notar el gran canvi de la dictadura cap a la democràcia, precisament de la mà dels ajuntaments. Varen ser els grans transformadors de la realitat del país. Els que varen estar al costat de la gent i varen fer possible una substancial millora de les condicions de vida dels ciutadans.
Ara, trenta anys després és just reconèixer la gran aportació municipal a l’arrelament de la democràcia i a la prosperitat del país, encara que estiguem travessant una forta crisis. També la crisis passarà i retornarem a una certa normalitat dintre d’uns mesos. I precisament son , ara mateix, els ajuntaments els que més inversions estan fent i estant creant milers de llocs de treball, gràcies a les obres actualment en marxa.
En resum, els números rodons han de servir per recordar el passat i preparar el futur. Ara ,toca fer-ho amb els ajuntaments. Han fet molt, i queda encara molt per fer. Que els hi donen les eines adients, i tothom en sortirà clarament beneficiat. Aquesta és la reivindicació d’aquesta celebració.
Joan Roma i Cunill, Alcalde de Borredà ( Berguedà).

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?