Friday, March 13, 2009

 

RETARD EN LA LLEI DE DEPENDENCIA

QUEIXES PELS RETARDS EN LA LLEI DE DEPENDÈNCIA.
Uns quants alcaldes hem fet arribar queixes a la Generalitat pel desenvolupament de la llei de depedència que havia de ser àgil i ràpida, i continua en una situació veritablement
inacceptable.
No es pot admetre que persones grans i amb greus problemes hagin d’esperar uns quants mesos per ser revisats, i després uns quants mesos per ser diagnosticats,i finalment uns altres mesos per començar a cobrar.
Tanta durada i tants entrebancs comporten que molts dels que esperen cobrar, morin tot esperant l’ajut. Aixó no és ni tolerable ni acceptable , sobretot ara després de més d’un any de funcionament de la nova llei. Es podia pensar en retards i complicacions al principi de la aplicació de la llei, però no despres de tant de temps.
Es per aquest motiu que també animem als perjudicats a denunciar aquests retards i exigir davant de la Generalitat i si convé davant dels tribunals el compliment de les condicions de la llei.
Al principi hi havia el problema del finançament perquè s’havien programat ajuts per menys gent de la que després ha sortit, però ara s’ha augmentat la dotació econòmica dintre del Pla Zapatero i no hi ha excusa per no pagar.
En resum que hem de mobilitzar-nos per aconseguir que els més necessitats tinguin l’ajut promès i evitar els retards que s’etant donant per causes burocràtiques.
Joan Roma, Alcalde de Borredà.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?