Thursday, March 12, 2009

 

PRIORITATS SOCIALS URGENTS

PRIORITATS SOCIALS URGENTS
Som molts els que estem preocupats per la lentitud en la resolució de les peticions lligades a la llei de dependència. Si uns tràmits haurien de ser ràpids i eficients haurien de ser els que afecten a les persones amb deficiències greus, i pel que veiem son encara milers els expedients per resoldre i sobretot per començar a pagar.
S’han posat més diners per fer front a demandes superiors a les previstes inicialment, però la burocràcia complica enormement les coses i cal trobar vies més ràpides que les actuals.
Si això és evident i exigible, hi ha altres problemes que també necessiten solució. I fa pocs dies que el President de la Diputació de Barcelona, Antoni Fogué ens va informar a uns quants alcaldes, d’un pla d’arranjament d’habitatges per persones grans, amb deficiències i pocs recursos, que ve a portar optimisme i solució a temes realment greus.
En aquest cas, la Diputació , en conveni amb el Departament de Treball de la Generalitat impulsaran un pla, vàlid pels anys 2009 i 2010 que permetrà resoldre ,amb petites obres, alguns dels grans problemes de la gent gran.
Tots coneixem persones grans i amb dificultats que haurien de poder millorar l’accés a casa seva, o que haurien de canviar la banyera per un plat de dutxa, o que la cuina de gas butà seria millor canviar-la per una elèctrica, posar un escalfador, millorar la instal•lació elèctrica, etc, etc,
En definitiva hi ha multitud de petites obres necessàries, que la gent gran ,amb pocs recursos no fa , precisament per falta de diners, o per les complicacions que porta trobar paletes, electricistes, llauners, etc, lligar-ho tot i fer-ho tot en poc temps i que quedi bé.
Resoldre aquests petits problemes pot suposar canviar la vida significativament per la gent que ho necessita.
Doncs, ara arriba un pla realment pràctic, necessari, molt ben pensat i dissenyat, al servei del col•lectiu més necessitat. La previsió és que les peticions es facin per medi dels ajuntaments, d’acord amb els seus serveis socials, i el finançament anirà a càrrec de la Diputació i Generalitat en un 66% i dels ajuntaments en el 34% restant.
S’està preparant tot perquè aquest estiu puguin entrar en funcionament i es contractaran tres empreses a nivell de tota la província de Barcelona per dur a terme totes aquestes obres que, prèviament hauran estat elegides, estudiades, programades, i que una vegada executades tindran un seguiment per garantir-ne la qualitat i idoneïtat.
Francament, aquestes son les iniciatives de les quals estem orgullosos els socialistes, per la component social que suposen i per fer-ho en un moment de crisis que podria donar peu a buscar excuses de falta de diner, i en canvi es portarà a terme, resoldrà no menys de 2.500 problemes diversos, i donarà treball a moltes persones.
Precisament aquestes son les accions que s’esperen de governs progressistes, i ens alegrem de que es posin en marxa precisament ara. I ara ens toca als ajuntaments fer un nou esforç, en aquest àmbit per poder complementar el cost de els altres dues administracions.
I ja era hora de que veiéssim un conveni a tres bandes: Diputació – Generalitat – Ajuntaments que ha estat una reivindicació històrica . Ara es converteix en realitat, en un tema tant prioritari com el descrit.
Joan Roma i Cunill, Alcalde de Borredà (Berguedà).

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?