Wednesday, March 18, 2009

 

LA UNITAT D'ACTUACIÓ NÚM 1 CONTINUA ENDAVANT

LA UNITAT D'ACTUACIÓ DE CAL GALL CONTINUA EL SEU CAMÍ
En el Ple Municipal Ordinari celebrat el passat dilluns dia 16, entre d'altres punts es va desestimar el Recurs de Reposició presentat per dos dels propietaris afectats. De tots els punts presentats només un es va atendre, en el sentit de passar 5 rebuts, en comptes de 4 per fer el pagament de les obres d'urbanització.
Concretament dintre de pocs dies es passarà el primer rebut consistent en repartir entre els propietaris l'import de la gestió de la Unitat d'Actuació i els costos d'inscriure en el Registre de la Propietat les finques resultants de la reparcel.lació. En total , poc més de 47.000 euros.
Posteriorment es procedirà a la convocatòria per la adjudicació de les obres d'urbanització de la unitat d'actuació, i a la contractació de l'equip director de les obres, i tot seguit aquestes podran començar seguint el projecte redactat per l'equip gestor de la Unitat d'Actuació, contractat per la Diputació de Barcelona.
Aproximadament cada dos mesos es passarà rebut als propietaris del cost de les obres executades i de les previstes en els propers dos mesos, fins a la total liquidació de l'import total que se situa en poc més d'un milió d'euros.
Finalitzades les obres i fets tots els pagaments, els propietaris de les parcel.les podran posar-les a la venda a preu lliure. I l'ajuntament procedirà a convocar subhasta de les 2 parcel.les que li han tocat en aplicació del 10% d'aprofitament mitjà que la llei preveu.
Si tot va com el previst, les obres poden estar completament acabades a finals d'any.
Joan Roma i Cunill, alcalde de Borredà.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?