Tuesday, February 17, 2009

 

ES LÒGICA TANTA BUROCRÀCIA?

ES LÒGICA TANTA BUROCRÀCIA?
La modernitat d’una administració es mesura en el grau de papers que un ciutadà o una administració fa, o obliga a fer. Aquí , pel que fa Catalunya i Espanya estem lluny de tenir administracions modernes i eficients. I sense voler tirar aigua al meu molí, segurament els ajuntaments son els més àgils a l’hora de tramitar coses. Amb les lògiques excepcions.
Com podem veure la agilitat d’una administració ? Com la podem valorar? Bé, és força senzill i no fan falta grans càlculs matemàtics. Per exemple, per crear una empresa qualsevol, en determinats països s’aconsegueix en 3 o 4 dies ( alguns estats dels EUA), en alguns països del nord d’Europa , la cosa pot durar una o dues setmanes,etc. Doncs, bé aquí a casa nostra, el temps promig és de 46 dies. Això quan tot va bé, i no comencen a sortir ciris trencats, o en la empresa o societat no hi ha socis estrangers perquè aleshores la cosa pot durar dos, tres o quatre mesos, tirant curt.
Aquí tenim ja una primera mostra de que no portem bé el negoci de la administració. Precisament en un àmbit estratègic, fonamental. Si algú vol crear una societat o empresa, hauria de tenir el màxim de facilitats.
Podem veure l’eficiència en altres aspectes. Per determinades activitats, a una empresa se li demanaran papers de totes les administracions existents. Es a dir, res de finestreta única. Haurà d’anar a buscar papers a l’ajuntament, a vegades al consell comarcal, després a la Generalitat i fins i tot per determinades activitats a la administració central.
Com que no estan prou ben coordinades aquestes administracions pot ser que quan arribi al final ja li hagin caducat alguns papers del principi, i així pot recomençar la roda de mai acabar.
Tampoc en aquest camp s’ha avançat significativament. I la creació d’una finestreta única queda molt bé per fer propaganda, però la realitat és radicalment diferent.
I els àmbits plens de burocràcia son tots, però uns pesen més que d’altres. Pels pagesos la burocràcia és un martiri de mai acabar i un de la casa s’ha de dedicar a fer papers i anar cada dos per tres a la oficina del DAR perquè sempre falta un paper. Es vol reduir la paperassa, però estem lluny d’haver-ho fet, tot i que n’hem parlat amb el Conseller i els Directors Generals, i tenen en marxa un programa de reducció de papers, però va tant lent que els pagesos de moment no saben quan gaudiran d’aquesta reducció.
I tampoc els ajuntaments s’escapen de la burocràcia de les altres administracions. Bona part de la feina de les secretàries dels ajuntaments, i dels alcaldes és anar fent papers, signar, segellar i enviar una i altra vegada peticions, justificacions i enquestes, cap a tots i cadascun dels departaments de la Generalitat.
Vist i comprovat que no anem bé, ara toca posar-hi remei, sobretot en temps de crisis que les coses no estan per fer perdre el temps omplint paperassa. S’ha promès per part del President Montilla reduir en un 40%, més o menys el nombre de papers que cal presentar per la majoria de convocatòries, peticions o justificacions. Estem parlant de milers d’hores perdudes, i milions d’euros de cost. Suposo que ,ara sí, podrem veure canvis substancials en tots els departaments, facilitant més les tramitacions, fent-les més ràpides i sobretot amb molta menys paperassa.
Joan Roma i Cunill, President de la Fed. XI del PSC

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?