Tuesday, February 17, 2009

 

AUSTERITAT ADMINISTRATIVA

AUSTERITAT ADMINISTRATIVA
Poc a poc es va desplegant el mapa de descentralització i desconcentració del poder de la Generalitat cap el territori, en compliment de la voluntat d’establir les futures regions o vegueries. Manresa ja acull un bon nombre d’àrees descentralitzades i dintre de poc en podrem fer-ne una valoració objectiva.
D’entrada alguns resultats son clarament positius perquè s’ha destapat el coll d’ampolla que suposava que tots i per tot anéssim a tramitar les coses a Barcelona. Allà s’hi feien cues, es produïen retards, passàvem d’un despatx a un altre, o d’un edifici a un altre
administració eficient.
Col•locar en un sol edifici totes les àrees d’un departament, facilita la feina a tothom i estalvia molts esforços i diners. En aquest sentit, sí podem dir que l’actual govern aposta per una racionalització de la administració i per una major austeritat. No prou ben repartida ni prou ben explotada, queda encara molt per fer, però és va pel bon camí.
I entre el que queda per fer, és una millor coordinació entre departaments interdependents. Tots els alcaldes ens queixem de les contradiccions, retards i conflictes en la tramitació d’expedients que requereixen tres o quatre informes diferents. I tremolem quan s’ha d’anar a medi ambient, o a l’ACA, o es discuteixen temes urbanístics amb altres mediambientals. Ens hi podem passar mesos i mesos, elaborant i refent papers.
Es urgent procedir a una simplificació de tràmits en aquestes àrees més tècniques i eliminar passos contradictoris.
Però , també convindria aclarir millor les competències de cada grau de la administració per evitar gestions en el graó que no toca i que fan perdre temps per acabar trucant a les seus centrals, a la vista de la no resolució dels temes a nivell regional.
Algun departament ha començat la descentralització territorial tenint encara verd el programa de desconcentració del poder central, de manera que les gestions continuen sent centralitzades quan ja haurien de ser regionalitzades.
Tampoc hem aconseguit simplificar les convocatòries d’ajuts de cada departament. Aquest és un món caòtic a nivell de calendaris, terminis, justificacions i pagaments. Cada dia toca mirar què surt en els diaris i butlletins, quan una concentració de convocatòries i la seva simplificació faria guanyar temps i diners. Ara tot l’any està obert a unes o altres peticions, i una administració eficient, hauria de ser capaç d’ordenar-les i temporalitzar-les. En resum, si en un lloc ha d’imperar l’austeritat és en les administracions. Anem per bon camí, però un pèl massa poc a poc.
Joan Roma i Cunill, President de la Fed. XI del PSC

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?