Sunday, January 04, 2009

 

NOVA QUOTA DE TELEVISIÓ PER CABLE

ACLARIMENT NOVA QUOTA CONNEXIÓ TELEVISIÓ PER CABLE.
Tot i que creiem que en el butlletí de l’equip de govern ja s’exposa en claredat les noves condicions de connexió i manteniment del servei de Televisió per cable, aprofito aquest espai per recordar-les i evitar alguna interpretació inadequada fet per algú que no ha vingut a l’ajuntament a demanar més informació.
El servei de Televisió per cable ha passat de les 25.000 ptes de dret de connexió del primer any quan es va crear fins els 400 euros de l’any passat. Ara i degut a la introducció de la TDT l’ajuntament ha fet unes molt importants inversions que han motivat passar dels 400 euros als 500 euros a partir d’aquest any 2009.
Evidentment aquesta quota és per les noves connexions que es vulguin fer a partir d’ara, però no afecten per res els que ja tenen el servei. Aquests no han de pagar cap import extra, les innovacions i ampliacions de canals han anat a càrrec de l’ajuntament, ara i abans.
El que sí és lògic és que els nous abonats tinguin una quota més elevada degut a les inversions fetes i a que podran rebre més de 40 canals d’immediat i uns quants més en un futur proper.
Per tant, tots els abonats actuals no tenen cap recàrrec , ni han de tornar a pagar res més. Els 500 euros serà el preu de la quota de connexió pels nous abonats i com a quota de manteniment , tant pels vells abonats com pels nous, s’ha fixat en 50 euros a l’any.
Tothom ara ja pot veure els canals per TDT i de cara el futur està previst que s’amplii el seu nombre a mesura que vagin introduint noves cadenes.
I no solament el servei es dona dintre del casc urbà sinó també a tot l’entorn del poble, com és la zona de la Ribera, Coll del Bas i Pont de la Sorra. En fi, aquest és un servei important municipal que ja té 15 anys d’existència i que ha suposat unes inversions totals en tots aquests anys de més de 600.000 euros.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?