Tuesday, January 13, 2009

 

NOVA ETAPA A CASTELLBELL I EL VILAR

NOVA ETAPA , NOUS REPTES I PRIORITATS.
Després de cada Congrés Nacional del PSC, toca celebrar altres congressos en els territoris de tot el país. En el cas vostre, la Agrupació de Castellbell i el Vilar, pertany a la Federació XI ( Bages, Berguedà i Solsonès) , i per tant en el seu dia va participar en el congrés , celebrat a Manresa, i fa 20 dies es va fer la Assemblea per elegir una nova direcció, pels propers 4 anys.
Complert el que estableixen els estatuts del partit, ara toca treballar de valent i amb un gran objectiu, com és recuperar el govern municipal.
Estem a punt de complir 30 anys de democràcia municipal, i d’aquests la immensa majoria han estat governats pel PSC, aquí a Castellbell ,i qui recordi bé els primers anys de democràcia i compara el poble com era en aquells anys i com és ara, veurà que la transformació ha estat radicalment positiva.
Ara toca, preparar un llarg camí, buscar nous objectius, nous projectes, noves maneres de fer i actuar, per tornar a guanyar la confiança majoritària de la gent. Es lògic renovar el partit, és lògic obrir-se cap a nous sectors i noves idees. En definitiva, buscar la sintonia i l’interès de la majoria de ciutadans i ciutadanes de Castellbell i el Vilar.
Tenim, un gran avantatge i és que l’equip de govern actual ha decebut els seus votants i a la majoria del poble. No se li veu empenta ni ambició suficient com per fer avançar el municipi cap unes millors cotes de benestar. Es el que ens toca fer a nosaltres. Ho hem fet en el passat, en moments molt crítics, i amb crisi generalitzada, és el que tornarem a fer en les eleccions municipals de 2011.
I de crisi , si n’havíem tingut, en tornem a tenir, i a nivell mundial. De totes maneres pel Partit Socialista, la recerca de sortides a la crisi és una prioritat i podem veure cada setmana i cada mes com s’aproven mesures, innovadores , valentes i destinades a preservar indústries de vital importància i a crear llocs de treball.
Per posar algun exemple concret, només cal detallar els 11.000 milions d’euros que el govern Zapatero va aprovar fa un mes, i dels quals 8.000 milions van destinats a tots els ajuntaments d’Espanya per poder fer obres municipals, amb caràcter d’urgència i que creïn el màxim de llocs de treball. Per aquesta via està previst que siguin 200.000 els llocs de treball que es crearan a partir del mes d’abril.
També , en aquest paquet hi figurava una altra partida molt important. Una de 400 milions per posar més diner a la llei de dependència. La llei que protegeix a les persones amb greus discapacitats, que no es poden valer per elles soles. Totes elles reben ja, o rebran dintre de molt poc, importants ajuts per poder viure en millors condicions.
I altres partides d’aquest gran paquet anaven destinades a temes de medi ambient i a innovació i investigació, de manera que en ben poc temps, els 11.000 milions d’euros es convertiran en la base de la creació global de 300.000 llocs de treball. Una xifra molt important, que s’afegirà a d’altres mesures igualment rellevants.
En resum, som socialistes i això queda demostrat amb les decisions preses a Madrid, juntament amb altres preses per la Generalitat, i la llàstima és no governar Castellbell , perquè en podríem fer d’altres de complementàries igualment importants, i que no fa l’equip de govern actual. Esperem tornar al govern d’aquí a dos anys. De tots nosaltres depèn.
Joan Roma i Cunill, President de la Fed. XI del PSC.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?