Wednesday, January 14, 2009

 

DESACORD AMB EL FEIL

DESACORD AMB EL FEIL ?
En primer lloc vull aclarir que el “FEIL”, és el fons estatal d’inversions locals. Un paquet de 8.000 milions d’euros que el govern central ha aprovat per destinar a tots els ajuntaments d’Espanya.
Mai a la història, un govern havia aprovat d’un sol cop un volum de diner tant gran com aquest, i amb la intenció , per una banda d’ajudar a tots els municipis a fer obres de tota mena, i per altra , crear 200.000 llocs de treball durant aquest any 2009, i així evitar la caiguda de milers d’empreses, colpejades per una crisi com mai havíem vist.
Aquests dies he vist que alguns alcaldes de la comarca, han mostrat el seu descontentament amb el repartiment fet. Cal aclarir que s’han donat 177 euros per habitant, comptant el padró de l’1 de gener de 2007.
Evidentment que sempre és discutible com es reparteixen els diners perquè tothom estigui content. Els grans volen un tant per habitant, i els petits voldríem comptar-hi les hectàrees. De fet, fins ara tot el que es reparteix es fa en funció del nombre d’habitants, i algunes vegades amb petites correccions per augmentar una mica el que toca als més petits.
El cert, però ,és que necessiten més aquests diners els municipis amb molts habitants que no pas els més petits. Els més petits, durant anys hem tingut molt avantatges i els alcaldes que s’han sabut espavilar tenen uns pobles ben equipats, ben dotats de serveis i d’infraestructures, i per tant amb menys necessitats urgents que els grans. I és lògic que tots els alcaldes tinguem una llista de coses per fer, però no tenim la pressió ni la angoixa de ciutats que els fan falta encara equipaments bàsics per col•lectius de gent gran, joves, entitats, etc.
Per tant, les crítiques les trobo ,lògicament respectables però injustes perquè l’important és que tots els ajuntaments podran fer obres amb un mínim de papers i burocràcia, i per primera vegada tenint un 70% del cost de les obres per endavant. Es a dir, que s’han posat unes condicions com mai havíem vist a nivell municipal.
I a més d’aquests diners per obres immediates n’hi ha d’altres per destinar a actuacions mediambientals. En resum, estem davant una decisió de primer ordre que ha confiat en els ajuntaments per revitalitzar milers d’empreses del país, al mateix temps que es resolen milers de projectes que no tenien finançament. I per primera vegada també, l’Estat ens paga obres al 100%. Es a dir, rebererem l’import total del cost de les obres sense haver-hi de posar cinc cèntims els ajuntaments.
Puc entendre que ajuntaments molt petits rebin imports igualment petits, però en el meu cas mateix, com alcalde de Borredà, em donen 101.000 euros, no està gens malament, en els temps que corren tenir un import com aquest, i amb una rapidesa mai vista de tramitació i execució.
En un anterior article en aquestes mateixes pàgines ja vaig donar algunes xifres de municipis del Solsonès, i realment tothom se’n beneficiarà i sinó mireu les obres programades per l’ajuntament de Solsona, quin suc trauran d’aquest fons i quines grans millores s’aconseguiran. Això és l’important.
Joan Roma i Cunill, President de la Fed. XI del PSC

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?