Thursday, December 04, 2008

 
UN EXCEL.LENT ACORD
Feia anys que els qui estem en un ajuntament no teníem una alegria com la que ens va donar el president del Govern Central, a principis de setmana, amb la aprovació d`un fons especial pels municipis de tot Espanya per un import de 8.000 milions d’euros.
Aquesta és una xifra enorme, destinada a finançar projectes nous , amb la doble intenció de crear llocs de treball i al mateix temps millorar infraestructures, equipaments i serveis municipals. Per tant tothom en surt beneficiat, i sobretot la economia perquè aquesta xifra garanteix 200.000 llocs de treball , pel proper any, precisament el que es preveu més dur, abans de sortir de la situació de crisis actual.
Pensant en la comarca i només donant cinc exemples es veurà la importància de la mesura. D’aquest fons especial, Prats rebrà 479.461 euros, Olost en rebrà 211.147 euros, Lluçà, 44.601, i Alpens 53.627, per posar uns quants exemples. Xifres importants que ja permeten fer algunes obres rellevants i que en poden gaudir tots els municipis en relació directa als habitants que tenen.
Però , al costat dels 8.000 milions se n’han aprovat 3.000 més per altres destins que també influiran positivament en el manteniment de llocs de treball i en animar la econòmica de forma immediata.
Entre aquests milions n’hi ha 400 destinats a ampliar les partides de aplicació de la Llei de Dependència que havien quedat curtes i feia que molta gent que tenia aprovat el grau tres de dependència no se’ls podés pagar encara per falta de liquidesa. Amb aquesta important injecció econòmica en qüestió d’un o dos mesos quedaran resolts els problemes. Una mesura autènticament necessària i justa.
Els alcaldes, doncs, estem contents perquè finalment una vella reivindicació nostra s’ha tingut en compte i permetrà avançar obres que teníem en projecte però que no podíem tirar endavant per falta de finançament. I és una idea intel•ligent perquè repartir 8.000 milions als ajuntaments de tot Espanya facilita la adjudicació ràpida d’aquestes obres i començar a treballarà de forma immediata. Això pararà el cop de la crisi i facilitarà que moltes empreses no hagin de tancar.
El còmput total de llocs de treball que mobilitzarà la mesura complerta dels 11.000 euros serà de 300.000 llocs de treball. Una xifra prou significativa com per poder aspirar a que altres sectors del país puguin superar els moments complicats que tenen i iniciar la recuperació abans del previst, precisament degut a aquestes i altres mesures del govern central.
Francament els ajuntaments ens sentim protagonistes d’un repte històric que esperem poder entomar i resoldre favorablement.
Joan Roma i Cunill, President de la Fed. XI del PSC

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?