Tuesday, December 02, 2008

 
UN DIA ESPECIALMENT PROFITÓS
Avui al matí hem tingut reunió amb l’alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, com a Secretari de Política Municipal del PSC i amb el Manuel Bustos, alcalde de Sabadell, com a President de la Federació de Municipis de Catalunya.
La reunió amb un bon nombre d’alcaldes estava motivada per l’acord del Consell de Ministres de dotar d’un fons de 8.000 milions d’euros als ajuntaments de tot Espanya. Una xifra mai vista en un sol any i que obliga a plantejar bé els temes i projectes per poder-los aprofitar al màxim.
La sessió de hora i mitja ha estat intensa i extensa en tots els detalls del Decret- Llei i ens farà variar algun dels terminis previstos per fer una obra, però en un aspecte totalment positiu, com és el de poder-la fer abans del previst i amb un finançament entre el 90 i el 100%. Es a dir, avui és un dia especilament feliç pels ajuntaments, i molt directament per Borredà, perquè podrem obtenir un ajut important dintre de poques setmanes.
I precisament això demostra que quan un ajuntament és previsor, sempre acaba obtenint més beneficis que els que no ho son. Concretament en aquest cas, és indispensable tenir un projecte en fase executiva i amb tota la tramitació feta. En el nostre cas, en tenim tres de projectes en aquestes condicions, per això serà fàcil decidir i presentar la petició a partir de la segona setmana de desembre.
I avui també és un dia especialment profitós i feliç per altres informacions arribades respecte projectes urbanístics que s’han trobat perfectament adequats a la normativa vigent. Es interessant constatar que sempre s’ha d’actuar seguint les normes establertes, i aprofitant al màxim les ocasions per obtenir ajuts de les diferents administracions.
Joan Roma, Alcalde

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?