Tuesday, December 16, 2008

 

PLE MUNICIPAL ORDINARI - 15 DESEMBRE

PLE ORDINARI – BORREDÀ
Ahir ,dilluns dia 15 a les 7 de la tarda es va celebrar Ple Municipal Ordinari amb uns quants punts d’especial interès.
El primer fou la aprovació del Pressupost Municipal per 2009, per un import de 1.900.000 euros. Aquest pressupost contempla la contractació d’un nou treballador per la brigada d’obres, destinat a tasques de neteja dels edificis i equipaments municipals. Així donem compliment a una de les promeses electorals de ampliar la plantilla municipal que ara serà de 3 persones. Amb aquesta plantilla preveiem poder cobrir a bastament totes les necessitats de manteniment dels serveis municipals, i tenir en perfecte estat de neteja els equipaments, parcs i jardins, carrers i places del poble.
També el pressupost contempla la execució de 3 projectes. El més gran és de 1,1 milió d’euros i consisteix en urbanització de la zona de Cal Gall. Una unitat d’actuació que compren 21 parcel•les i que degut a que els propietaris no es varen posar d’acord per fer-ho pel sistema de junta de compensació, l’haurà de fer l’ajuntament pel sistema de cooperació. Totes les despeses seran pagades pels propietaris afectats.
Una segona obra, consisteix en acabar el pas del sistema analògic al digital, del servei de televisió per cable, en les zones perifèriques del casc urbà.
La tercera obra , consisteix en automatitzar tot el sistema de bombeig i distribució d’aigua a la zona de les captacions.
I l’ajuntament farà una quarta obra a càrrec del Fons d’Inversions de Madrid. La subvenció que se’ns donarà anirà destinada a la construcció d’un nou dipòsit general d’aigua de 1.000 m3 a la zona de Subirà.
Pel que fa la resta del pressupost, es de contenció de la despesa i compromís de liquidar alguns deutes pendents d’obres realitzades anteriorment de manera que no quedi cap deute pendent a finals del mes de març.

Un altre dels punts important de l’ordre del dia fou la aprovació de les quotes urbanístiques que hauran de pagar els propietaris de la Unitat d’Actuació núm 1 de Cal Gall i la decisió de passar quatre rebuts en total. També es va ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de posar el nom de Vilada al nou carrer que s’obrirà en aquesta zona, i de posar el nom de Alpens al carrer que s’ha obert en la Unitat d’Actuació núm. 2. D’aquesta manera continuem la tradició d’ajuntaments anteriors de batejar els carrers amb noms de pobles i ciutats.

Un altre punt de l’ordre del dia fou aprovar les ordenances de recollida de escombraries, d’acord amb la proposta del Consell Comarcal , així com les ordenances de teleassistències i ajuts tècnics, les quals s’aproven, però en el cas de les teleassistències se’n fa càrrec l’ajuntament, de manera que resulten gratuïtes per a tots els usuaris. Actualment 19 persones.

S’aprovaren també dues mocions, una demanant que la Sardana sigui considerada dansa nacional de Catalunya i una altra, presentada pel grup d’independents de Borredà, demanava poder gravar les plens i retransmetre’ls per TV Berga. Varem acordar dirigir-nos a les dues cadenes de televisió de Berga i proposar que vinguin a gravar els plens i passar-los, sempre i quan es donin les condicions tècniques adequades per poder-ho fer. En qualsevol cas se’ls trametrà la invitació i hauran de decidir si hi tenen interès i si tècnicament els és fàcil de fer-ho.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?