Saturday, December 06, 2008

 
PLA ESPECIAL D’INVERSIONS MUNICIPAL
El Ministeri d’ Administracions Públiques acaba de comunicar els imports que rebran tots els municipis del país, com a conseqüència de la aprovació dels fons especials d’inversions.
En el cas de Borredà rebrem 101.560 euros, proporcional als 571 habitants que teníem a 1 de gener de 2007. Es una xifra important, i ho hagués estat més si haguessin agafat el padró actual com a base del repartiment, puix que hem passat dels 620 habitants.
Amb tot, aquest ajut serà molt benvingut, i el destinarem a la construcció del dipòsit nou de Subirà. Una obra de 133.000 euros que és necessària i molt útil de cara a garantir el subministrament d’aigua dels propers anys.
Ja ho hem dit en múltiples ocasions de que el poble té suficiència d’aigua amb les captacions actuals, però pels períodes de més ocupació , és bo tenir molt aigua en dipòsit per assegurar les fluctuacions de consum. També va bé per casos en que calgui fer obres i s’hagi de tallar algun tram de la xarxa, etc.
A dia d’avui , Borredà disposa d’un dipòsit a Subirà de 300.000 litres, un altre dipòsit entre Subirà i Camadoca de 150.000 litres ( és el que dona servei a Jaume Coll, Rocatrencada, etc.). Un tercer dipòsit de 500.000 litres el tenim a Cal Gall per donar servei a la part alta del casc urbà. Un quart dipòsit de 500.000 litres està a la zona de Campalans per donar servei a aquella zona. Un cinquè dipòsit de 150.000 litres està a la zona de El Pati, i un sisè dipòsit de 50.000 litres està al costat de la pista de tennis i serveix per comunicar els dipòsits de Subirà i al Gall.
A banda de tots aquests dipòsits d’acumulació, existeix un altre dipòsit de decantació a la zona de Cabanes que és el que permet acumular aigua de la Riera, o dels pous de captació de Cabanes. Aquest dipòsit és per netejar l’aigua i conduir-la cap a la xarxa general.
Com es pot veure en els darrers anys s’ha millorat enormement el volum d’aigua en dipòsits però per garantir el subministrament de cara els propers anys, considerem disposar de dos dipòsits més. Un de un milió de litres a Subirà, i un altre de 850.000 litres a Cal Gall. Es a dir, un al costat dels que ja hi tenim. Una vegada fets aquests dos, realment el poble disposarà d’aigua en dipòsit suficient per aguantar llargues temporades de sequera, o avaries, o altres incidències.
Ara, doncs, anem per complir una bona part de les previsions fetes, i tirar endavant el dipòsit més gran de tots, el de un milió de litres. Si tot va com preveiem, a finals d’agost o setembre el dipòsit estarà acabat i podrà entrar en servei.
I en el marc general de garantir aigua a tot el terme municipal, també hem demanat ajut per fer un dipòsit de 500.000 litres a la Parròquia de Sant Esteve a Puigcercós per donar servei a les cases i instal•lacions d’aquella zona.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?