Tuesday, December 30, 2008

 

LA BRIGADA D'OBRES , CREIX

LA BRIGADA D’OBRES ,CREIX
La bona gestió d’un ajuntament es mesura, en bona part pel que puja el capítol 1 del pressupost municipal, el destinat a personal, destriant el personal administratiu del personal laboral, el destinat a treballar fora de la Casa Consistorial.
En el cas de Borredà,sempre hem tingut molt cura a tenir el personal administratiu mínim per fer funcionar tota la burocràcia municipal , i en canvi hem anat contractant el personal que hem cregut indispensable per fer funcionar tots els serveis municipals i el manteniment de tots els espais i edificis públics.
Així, doncs, el cost de la administració és molt baix, en comparació amb qualsevol altre ajuntament de Catalunya, i això ens permet destinar més diners per treballadors que garanteixen tenir un poble molt ben cuidat i mantingut.
I és que el poble ha anat creixent en habitants, ja som 632, en infraestructures, serveis i equipaments. I lògicament en carrers i espais públics. Si 15 anys enrere no teníem cap treballador a plena dedicació a l’ajuntament, ara en tenim 2 a plena dedicació ( Josep Culell, i Josep Vilardell) i ara en el darrer ple municipal varem acordar la contractació d’un tercer per fer tota la neteja d’edificis, equipaments i espais públics.
La persona elegida és en Gerard Tubau, el qual va passar ja les proves d’accés a l’ajuntament , en el mateix moment que en Josep Vilardell. Per tant, la idoneïtat està garantida i algunes vegades que ha ajudat, s’ha comprovat la seva vàlua i esforç per treballar bé.
A finals de gener se li farà un primer contracte laboral per sis mesos, i després s’acordarà la seva incorporació a la plantilla laboral de la brigada d’obres, amb la especialització de dedicar-se a la neteja de totes les propietats municipals. I és que ara ja tenim feina per una persona a dedicació complerta. S’ha de fer càrrec de la neteja de les : escoles, consultori mèdic, Centre Cívic, zona esportiva, piscines, vestidors nous, i vestidors vells, places i carrers, papereres, etc.
En resum, Borredà és conegut per la seva bellesa natural, per la seva arquitectura i per la bona acollida de la seva gent, i per la seva netedat i bona il•luminació, i bon funcionament de tots els serveis propis, o d’altres administracions.
Així volem que continuï i per fer-ho possible calia contractar una tercera persona que agafés el relleu al sistema de neteja que fins ara havia funcionat.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?