Wednesday, December 03, 2008

 
GRAN APOSTA MUNICIPAL.
Després de reclamar i patir tants anys per la insuficient atenció als ajuntaments per part de tots els governs, hem aconseguit una fita històrica , molt treballada darrere bambolines i que finalment ha vist la llum en forma de Reial – Decret.
El govern central ha aprovat unes mesures urgents per un import total de 11.000 milions d’euros, dels quals 8.000 milions van directament als ajuntaments de tot Espanya, en unes condicions mai vistes, de rapidesa, amplitud i finançament.
Si una mesura podia alegrar les finances municipals, era aquesta, i si realment es volia que es notés de forma immediata sobre l’economia i els llocs de treball, en general, també aquesta era la via adequada. Per tant, beneficis directes i immediats per tots els municipis i per la recuperació de la activitats econòmica de tot el país.
I és que l’import realment és espectacular, i inèdit en els trenta anys de democràcia municipal. En poc menys de quatre mesos s’hauran adjudicat obres , de tota mena per aquest import. Vol dir que milers d’empreses rebran contractes d’obres que donaran feina durant un any. Això permet passar la pitjor part de la crisi i esperar la recuperació en molts millors condicions.
Però, és que per la part municipal, permet dur a terme projectes pels quals no es disposava de finançament i en un any, existiran infraestructures, equipaments i serveis nous, gràcies a aquesta aportació extraordinària.
De fet les previsions que fa el govern amb aquesta mesura, és la creació d’uns dos-cents mil llocs de treball, i si hi afegim el destí dels altres tres-mil milions fins arribar als onze mil, s’arribarà als tres-cents mil, una xifra realment important que permet trencar la tendència dels darrers mesos i donar un impuls de cara el futur immediat.
I és que junt amb la alegria pels fons municipals, n’hi ha d’altres que cal remarcar, sobretot la partida de quatre-cents milions d’euros per destinar a la aplicació del Pla de Dependència. Aquesta aportació era tant vital com la municipal, o més, perquè el pla havia quedat curt de diners, i no es podia donar compliment al pagament de les aportacions de persones amb greus problemes de dependència. Era una situació injusta i insostenible.
Tots coneixem casos de persones amb tercer grau de dependència aprovat i que no sabien a partir de quan començarien a rebre els diners promesos. Aquests casos clamaven el cel i no es pot demanar paciència a persones i famílies en situacions extremes, sobretot quan s’han fet ja pagues de poder obtenir aquests ajuts i reorganitzar la seva vida en altres condicions. Aquest decret, doncs, dona sortida a la situació creada i aporta solució.
Després hi ha altres aportacions igualment importants , com els vuit-cents milions pel sector del automòbil, o per actuacions medi ambientals, o per investigació, etc.
En resum, aquests dies tots els que tenim càrrecs institucionals tenim una activitat frenètica per rebre informació i documentació, gestionar propostes i preparar-se adequadament perquè tots els fons puguin ser utilitzats i se’ls hi tregui el màxim de profit. De ben segur, els resultats es veuran molt aviat.
Joan Roma i Cunill, President de la Fed. XI del PSC.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?