Thursday, December 25, 2008

 

BUTLLETÍ NÚM 8 - EQUIP DE GOVERN

BUTLLETÍ INFORMEM NÚM. 8 DESEMBRE 2008

871.000 eur PER L’EDAR

Ara sí, després de 5 anys d’haver-la adjudicat, l’estació depuradora d’aigües residuals serà una realitat l’any vinent. Just fa un mes que el Govern de la Generalitat va aprovar la partida pressupostària per finançar la nostra depuradora i unes quantes més que havien quedat paralitzades per la falta de diners, quan l’any 2003, el darrer Govern de CiU les havia adjudicat, sense el finançament corresponent.
En aquests 5 anys hem fet múltiples gestions i tramitacions per aconseguir accelerar la seva realització i ara s’ha aconseguit que entrés en un dels paquets econòmics. Estem a l’espera de rebre el projecte executiu per comprovar els canvis demanats en alguns apartats així com posar-nos d’acord en l’acta de replanteig per donar autorització a l’inici de les obres.
Si tot va com està previst en el calendari aprovat, l’ EDAR hauria d’estar acabada a finals de l’any vinent , i per aquestes dates, entrar en servei.
L’espera ha estat llarga, però de ben segur haurà valgut la pena quan comprovem que depurarà totes les aigües residuals del poble i les enviarà a la riera perfectament netes. Els fangs de la depuradora es vindran a treure cada cert temps i s’envien a una planta de tractament , per posteriorment fer-los servir d’adob.
La mateixa empresa constructora, rep l’encàrrec del seu manteniment durant un període de 10 anys, juntament amb les altres que ha construït. I tot plegat és pagat per mitjà del cànon de sanejament que està inclòs en els rebuts de l’aigua.
Ja ho hem dit en anteriors ocasions que l’EDAR va al camp de sota la Fàbrica de baix, i serà connectada a la xarxa de clavegueram del poble mitjançant dos col•lectors: el de l’entrada del poble, i el del final del carrer Vinyal. Allà es on van a parar totes les aigües residuals del poble. I a partir d’ara, ja estem obligats per llei a que en les noves urbanitzacions , se separin les aigües netes , de les brutes, de manera que no vagin totes barrejades a l’EDAR. D’aquesta manera tot funciona millor i estalviem temps i energia. Així s’està fent també a Borredà.
En qualsevol cas , estem davant una excel•lent notícia i d’una de les inversions més grans dels darrers anys en el nostre poble. Tota la gestió de redacció de projecte, adjudicació i execució de les obres, va a càrrec de l’ACA, organisme depenent de la Conselleria de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat.

COM A CASA ENLLOC – APATS A DOMICILI
En el marc d’estudiar nous serveis per les persones grans del poble, varem acordar amb l’Area de Serveis Socials de la Diputació de Barcelona, un nou programa que consisteix en organitzar un servei d’àpats a domicili.
Es a dir, totes aquelles persones jubilades que vulguin accedir a aquest servei ho podran fer en les condicions establertes i que explicarem en una reunió en el Centre Cívic. Molt breument ,consisteix en que cada dia , qui s’apunti podrà anar a buscar el dinar en un restaurant contractat per l’ajuntament, i a un preu especial.
Per fer aquest servei l’ajuntament, amb ajut de la Diputació de Barcelona, comprarà unes carmanyoles isotèrmiques , en els quals s’hi posarà un primer plat, un segon, i les postres. Els menús seran estudiats i acordats amb la Associació de la Gent Gran i supervisats per la pròpia Diputació, seguint els exemples d’alguns altres llocs que comencen a donar aquest servei.
El funcionament d’aquest servei seguirà un reglament que hem elaborat entre l’ajuntament i els serveis socials, i se’n donarà una còpia a cada usuari inscrit. S’estan fent ja les inscripcions de totes les persones interessades i qui no s’apunti ara, ho podrà fer més endavant si el servei li interessa.
La pretensió és que totes les persones grans tinguin la possibilitat de fer un bon àpat cada dia, ben equilibrat i ben adequat , i qui se’l pugui anar a buscar ho faci i qui no pugui moure`s de casa, se li portarà per part d’algun voluntari de la Associació de la Gent Gran.
El servei començarà d’immediat i considerem que és una bona solució per molta gent que tenen problemes per cuinar i per garantir una adequada varietat i idoneïtat del menjar.

REPARACIÓ DANYS AIGUAT
El passat dia 20 de novembre varen venir a Borredà, tècnics del Departament de Governació per certificar les obres realitzades per l’ajuntament, per un import de 91.000 euros, destinats a reparar els danys en la xarxa d’aigua .
Es va recórrer tota la zona fet malbé, i dintre d’uns dies s’aprovaran els ajuts per compensar aquesta despesa imprevista, a càrrec de la partida per emergències que té el Departament.
Les obres de reparació han permès no solament arreglar els trams espatllats, sinó també reforçar alguns altres trams, de cara a possibles noves inundacions.

APROVATS ELS NOMS DE DOS NOUS CARRERS.
A la unitat d’actuació núm. 2, coneguda per Camí de la Roca, s’ha format un nou carrer al qual se li ha posat per nom: carrer Alpens.
I a la unitat núm. 1 de Cal Gall, el nou carrer portarà el nom de : carrer Vilada.
D’aquesta manera l’ajuntament continua apostant per noms de pobles veïns o ciutats de Catalunya. Així ho varen fer els nostres avantpassats i així ho continuem nosaltres, com a via per evitar controvèrsies per segons quins noms, i com a mesura per mantenir una tradició que ha estat ben acceptada pel poble des de sempre.

COMPENSACIÓ NINXOLS VELLS.
En més d’una ocasió ja s’ha informat de la prohibició de fer nous enterraments en els nínxols més vells del cementiri vell. Es a dir, els nínxols que estan a banda i banda de la capella.
Aquests nínxols tenen més de 110 anys, i han donat un molt bon servei, però no és prudent moure làpides,ni parets, ni teulada , ni , per descomptat, fer-hi nous enterraments.
Es per aquest motiu que , en el seu dia, es va aprovar una indemnització de 150 euros pels seus propietaris, a canvi de retornar-los a l’ajuntament. Ara , aquesta indemnització s’ha pujat a 200 euros, de manera que qui vulgui retornar el nínxol a l’ajuntament, ho ha de comunicar i signarà un document de reversió, a canvi d’aquesta indemnització.
El dia que tot un bloc hagi passat a l’ajuntament, les restes dipositades en aquests nínxols es posaran a la fossa comuna, o els seus propietaris podran traslladar-les a algun altre dels nínxols que tinguin,sense cap cost afegit.

CONVENI AMB EL SERVEI D’ESPORTS DE LA DIPUTACIÓ.
El passat dia 19 de novembre es va signar en el municipi de Bagà, un conveni entre 8 ajuntaments de la comarca i la Diputació, pel qual entre tots contractarem un tècnic/a esportiu per dinamitzar l’esport en els nostres pobles.
Aquesta persona serà pagada , en part per la Diputació, i en part pels ajuntaments agrupats i tindrà com a prioritat animar a tots els col•lectius del poble a practicar esports, a facilitar intercanvis esportius o organitzar aquelles activitats que siguin demanades pel poble.
Per tant, es tracta de disposar d’un dinamitzador esportiu que impulsi activitats esportives , tant pels més joves, com pels més grans. Sigui en el propi poble, o en pobles veïns o a Berga –capital.
La previsió és que comenci a treballar el mes vinent i els pobles agrupats son: Bagà, Borredà, Guardiola, Cercs, Sant Julià, Saldes, Vallcebre i La Pobla.
Creiem de gran utilitat aquest servei per poder impulsar pràctiques esportives àmplies i diverses a cada poble, i entre els pobles agrupats, de manera que tothom qui vulgui participar en algun esport ho pugui fer en unes bones condicions.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?