Monday, December 29, 2008

 

ANUNCI DE L'EDAR EN EL DOGC

ANUNCI DE L’EDAR EN EL DOGC I EN ELS DIARIS.
Com a prova de que la tramitació de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) està ja en la seva fase final, avui surt en el DOGC i en els diaris l’anunci de la designació de data, dia i lloc per realitzar l’acta prèvia d’ocupació de les finques afectades.
Concretament s’ha designat el dia 12 de gener per dur a terme aquesta formalitat, amb caracter d’urgència i que dona pas a la expropiació dels terrenys necessaris per instal.lar els col.lectors i l’estació depuradora.
Posteriorment, es farà l’acta de replanteig de l’obra i l’inici de les mateixes que segons preveu la Generalitat serà a finals del mes de març.
He aprofitat l’anunci d’avui per tornar a reclamar la tramesa d’una còpia del projecte executiu per comprovar que s’han recollit les al.legacions presentades, i que en el seu dia varen dir que serien totes acceptades.
De totes maneres he exigit disposar d’un projecte complert per poder dur a terme l’acta d’ocupació, puix que l’ajuntament també apareix com a propietari de finca afectada, concretament una part de terrenys i camins de la fàbrica de baix.
Per tant, esperem rebre aquesta documentació properament i que el dia 12 sigui ja la finalització dels tràmits burocràtics, i l’anunci del proper inici de les obres de la depuradora.
De fet aquesta serà la segona obra més gran de l’any que ve, amb 871.000 euros. La previsió és que pugui entrar en servei a finals de l’any vinent.
En qua a l’obra més important , en xifres, serà la urbanització de la Unitat d’Actuació núm. 1 de Cal Gall amb l,l milió d’euros. I també està previst que pugui començar a finals del mes d’abril.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?