Wednesday, November 12, 2008

 
PROPERA SIGNATURA DE CONVENI AMB EL SERVEI D’ESPORTS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.
El dia 19 uns quants ajuntaments de la comarca signarem un conveni amb el servei d’esports de la Diputació de Barcelona, per tal d’organitzar un treball similar al que fa la dinamitzadora de la gent gran.
Es a dir, la Diputació pagarà bona part del cost d’un dinamitzador /a que organitzi activitats esportives a cada poble associat i desplaçaments cap altres pobles quan ho requereixi l’esport decidit.
Aquest es un treball que fins ara feiem els ajuntaments, o la dinamitzadora de la gent gran, tot i que no era de la seva competència. Així , s’han organitzat cursets de natació de la piscina coberta de Berga, o a fer ioga o altres esports en altres indrets.
Precisament han estat aquestes antigues experiències les que ens varen fer demanar un ajut a la Diputació per tenir una persona que s’encarregui de planificar-les, organitzar-les i dirigir-les.
La primera feina que hem fet ha estat un inventari de totes les instal.lacions esportives de cada poble i tots els equipaments que podem fer servir , estiu i hivern. A partir d’aquí es programaran les activitats que la gent demani, o les que pensi el dinamitzador que poden tenir èxit. I així poc a poc anirem organitzant el poble i els municipis agrupats per aconseguir fer esport durant tot l’any.
Tot està pensat perquè aquesta nova organització comenci l’any vinent. A principis de gener. Serà una bona manera de comprovar les ganes de participar de la gent en matèria d’esports de tota mena i per totes les edats.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?