Wednesday, November 12, 2008

 
PROPERA GUIA DE CIUTADANIA.
Fa uns mesos que d’acord amb el Servei d’Immigració i Ciutadania del Consell Comarcal de Berguedà, varem demanar un ajut a la Generalitat per poder publicar una guia de serveis del poble i comarca pels nou vinguts a Borredà.
Ara tenim ja molt avançada aquesta guia i la previsió és que dintre d’uns 15 dies es pugui presentar. De fet , és una guia similar a la que han fet altres pobles i ciutats de Catalunya per mostrar als que s’hi instal•len quins serveis poden trobar en el poble, quines horaris tenen, com s’han d’utilitzar , etc.
Aquesta guia estarà en tres idiomes: català, castellà i romanès. I en ella hi haurà tota la llista d’equipaments que tenim en el poble, també botigues, comerços, i altres serveis essencials de la comarca , com pot ser l’hospital, creu roja, mossos d’esquadra. Etc.
Va bé disposar d’una eina com aquesta perquè quan arriben persones o famílies senceres, és pràctic poder-los-hi donar un fulletó en que tinguin concentrades totes les coses que necessiten saber i conèixer.
Per fer aquest fulletó ens hem guiat per uns quants d’altres que han fet en diversos ajuntaments, i l’hem adaptat al nostre poble. La feina s’ha encarregat al Josep Ma. Solano i es faran un miler d’exemplars per repartir entre tots els que han vingut de fora, i molt especialment per donar a tots els que vinguin a partir d’ara.
El finançament del fulletó va a càrrec de la Generalitat de Catalunya.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?