Tuesday, November 11, 2008

 
POCA PLANIFICACIÓ EN LES ENERGIES ALTERNATIVES.
Hem parlat ja en diferents ocasions dels projectes en energies alternatives existents a la comarca o comarques veïnes. Sobta que amb la gran crisi dels combustibles fòssils no s’hagi emprès una major planificació de les energies, dites alternatives.
Ho dic , perquè una mica per tot arreu han anat aparaguent controvèrsies, discussions i crítiques cap a llicències que afecten determinats municipis, com hem vist a Olius, respecte Solsona, però que s’han donat en molts altres indrets de Catalunya.
I sobta, encara més, que Catalunya que sempre havia estat capdavantera en molts projectes innovadors, s’hagi deixat passar al davant per molts altres territoris d’Espanya. Ara mateix hi ha mitja dotzena de comunitats autònomes que tenen més potència instal•lada que no pas Catalunya. Mala cosa, pel mal exemple que estem donant. En aquest tema com en molts altres hauríem d’estar al capdavant de tot.
Però, el motiu és que hem anat complicant tant les tramitacions que al final ens hi hem fet un embolic, cosa que no han fet els altres que ho han simplificat enormement, de manera que projectes pensats per Catalunya al final han anat a parar a l’Aragó, a València o Extremadura, per posar alguns exemples.
I l’estrany és que ho tenim tot per poder competir amb molts altres països. Moltes hores de sol, moltes hores de vent, i amplis territoris per posar-hi les instal•lacions pertinents. Tants factors favorables no han motivat l’avenç que alguns pronosticaven anys enrere. Estem lluny de complir les expectatives previstes.
Es missió de tots invertir la tendència i apostar per aquestes noves energies. Tothom pot posar-hi el seu gra de sorra, ni que sigui instal•lant unes primeres plaques solars per disposar d’aigua calenta, o unes quantes més , per reforçar la calefacció, o inclinar-se per la energia geotèrmica i adaptar la casa per aprofitar aquesta font de calor per totes les necessitats de la vivenda.
Tenim a prop nostra models que podem copiar i que han demostrat el seu funcionament i la seva rendibilitat. Ja no és apostar per coses tant noves que no se sap el resultat que donaran. En aquests casos, els resultats son segurs i provats, només cal donar el pas i convertir-se en generador d’energia per les necessitats pròpies. Amb aquest gest ja col•laborarem a l’interès general i potser facilitarem una empenta perquè els governs respectius es desvetllin i facin plans més ambiciosos dels vistos fins ara.
Joan Roma i Cunill, President de la Fed. XI del PSC.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?