Friday, November 07, 2008

 
INTERESSANT MILLORA
Segons la nova llei de residus, dintre dels propers mesos hem de preparar tots els ajuntaments petits un pla de recollida de matèria orgànica. Es a dir, la nova llei obliga que a partir del 2010, tot el país tingui contenidors de recollida per orgànica. Son els contenidors de color marró de les ciutats i pobles de més de 5.000 habitants.
Ens arriba, doncs, també a Borredà començar a preparar aquesta nova recollida selectiva, que s’afegirà a la que ja fem per altres materials.
La recollida d’orgànica té dos principis fonamentals. En primer lloc aconseguir que tot aquest material no vagi a l’abocador comarcal com qualsevol altra deixalla, i en segon lloc aconseguir la seva reutilització com adob.
Per tant, serà molt important que tothom estigui conscienciat de la necessitat de triar a casa els materials, en funció del destí que els hi volem donar. Ara mateix ja separem el vidre, el paper i el cartró, els envasos, les piles, i tot el que son estris diversos com mobles vells, electrodomèstics, etc, que s’han de portar al contenidor de voluminosos.
A partir del gener de 2010 afegirem aquest nou contenidor per posar-hi la matèria orgànica. Des de la setmana vinent començarem a treballar amb una empresa contractada pel Consell Comarcal per tal de preparar les diferents fases d’introducció d’aquesta recollida.
Informació, documentació, ubicació dels nous contenidors, dies de recollida, cost del nou servei, etc. La Generalitat per una banda penalitza els municipis que no facin la recollida d’orgànica, imposant una taxa més alta per anar a abocar a l’abocador, i per una altra compensa econòmica per les tones d’orgànica recollida.
El que no sabem encara és sumat i restat tot, quin resultat econòmica en resulta. De totes maneres considerem que aquest és un servei necessari, interessant i ecològicament molt positiu perquè evitem llençar productes que poden tenir un bon festí i per altre eliminem volum en les contenidors de deixalles i transport.
Per tant, fet l’estudi del Consell Comarcal, que està previst pels primers mesos de l’any vinent, tot seguit l’ajuntament farà una campanya informativa per animar a tothom a preparar-se per tenir a casa alguna galleda o petit contenidor que vagi recollint tot alló que rebutgem i que és orgànic.
Joan Roma, Alcalde de Borredà

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?