Wednesday, November 05, 2008

 
DARRERA FASE OBRES SISTEMA DIGITAL TERRESTRE
L’any 92 l’ajuntament va decidir que una de les obres importants a fer en el poble era la de instal•lar algun repetidor per poder veure bé els canals de televisió existents en aquell moment.
La cobertura era un desastre en la majoria de zones del poble i qui veia bé dos o tres canals, veia malament els altres i a l’inrevés. Pràcticament ningú era capaç de veure totes les cadenes amb un mínim de qualitat.
Davant aquesta situació l’ajuntament va fer gestions prop de TVE per demanar un repetidor i deseguida es va veure que era una petició impossible. Hi havia centenars de pobles i nuclis que estaven com nosaltres i no es plantejaven anar posant repetidors per tot arreu. Ni pagant l’ajuntament no acceptaven donar aquest servei.
Amb aquesta resposta a la mà, varem estudiar altres possibilitats i al final ens decidirem per instal•lar un servei de Televisió per Cable, única sortida viable per resoldre el tema. Es varen fer algunes reunions per veure què en pensava la gent. Es va fer una preinscripció per garantir tenir prous usuaris i al final, varem veure que era una de les necessitats més sentides per la majoria de gent.
Així, doncs , varem buscar diferents empreses del ram i arribarem a un acord amb una de Berga, que al cap de mig any va ser substituïda per la que tenim ara.
D’entrada es va elegir el millor material existent en el mercat, això va suposar una gran inversió, però ha donat un molt bon resultat. En un parell d’anys varem aconseguir més de 150 altes en el servei i ara superem les 230. Es a dir, pràcticament totes les vivendes del poble estan connectades a la TV per cable.
Aquella inversió inicial va superar els 25 milions de pessetes, i posteriorment hem anat fent noves inversions per posar nous canals i noves línies pels nous abonats de manera que s’han superat de llarg en els primers 10 anys de funcionament, els 60 milions de pessetes.
I ara, estem fent una altra gran inversió per reconvertir tota la xarxa en digital. D’aquí a poques setmanes s’anul•larà el sistema analògic i tot passarà a digital. Qui no tingui el nou servei, no veurà absolutament res. La pantalla en negre.
D’aquí que ja l’any passat l’empresa que tenim contractada per fer el manteniment i la posta al dia de les instal•lacions està treballant en aquest canvi . La inversió superarà els 80.000 euros, de manera que en els 15 anys de l’entrada en funcionament d’aquest servei s’hi ha destinat més de 600.000 euros ( més de cent milions de pessetes). Es una inversió que no sembla massa impactant, però que va permetre treure més de 150 antenes de les teulades de les cases, i sobretot va fer possible poder visionar bé tots els canals de televisió i portar-ne d’altres d’altres països.
Ara, amb la nova modalitat, els canals creixeran i es multiplicaran de manera que en un parell de mesos es podrà arribar a veure més de 40 canals. I en aquell moment totes les televisions que portin incorporar el sistema digital, seran operatives, i les que no , hauran de tenir un mento a part.
I recordem que qui es vulgui donar d’alta d’aquest servei ho pot fer mitjançant la oficina de Caixa de Manresa a Borredà, on tenen les contractes. Una vegada signats en una setmana hi ha el compromís de que s’hagi fet la connexió. El cost de l’alta de cara l’any 2009, serà de 500 euros, i cada any es paga una quota de manteniment de les instal•lacions.
No som gaires els pobles que tenim un servei com aquest, però francament és un dels millors sistemes per gaudir de la televisió en bones condicions tècniques i econòmiques.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?