Tuesday, November 04, 2008

 
CONVENI AMB L’EMPRESA ORANGE
L’Ajuntament ha signat un conveni per 10 anys amb la empresa de telecomunicacions Orange per la instal.lació d’un repetidor a la zona nord del poble, on es va comprovar que hi havia una excel.lent cobertura.
Aquesta empresa té adjudicat el servei d’emergències i en pocs mesos ha de garantir que cobreix tot el territori de Catalunya. Per tant, es mou amb rapidesa i eficàcia a l’hora de estudiar i proposar emplaçament i condicions per la instal.lació.
Pràcticament a la majoria de pobles de muntanya hauran de posar una antena per poder donar el servei en perfectes condicions. A més tothom qui vulgui es podrà donar d’alta de servei de telefonia amb aquesta empresa. L’important és que en poc temps disposarem de cobertura segura a tot el terme municipal, i de fet a tot el país com per poder garantir que les trucades siguin ateses degudament.
L’antena de Borredà anirà al costat del dipòsit general d’aigua de Cal Gall. Allà l’ajuntament hi tenim uns terrenys de propietat, una part dels quals serviran per col.locar aquest servei.
Si tot va segons el previst dintre d’un mes l’antena estarà instal.lada i el servei operatiu, tal com s’ha fet en altres pobles de la comarca i comarques veines.
Ja convenia una inversió com aquesta perquè en determinats llocs i moments no hi ha cobertura de cap mena com per poder avisar per alguna emergència. Ara , amb aquest conveni el problema quedarà resolt.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?