Thursday, November 06, 2008

 
CONTRACTAT L’ESTUDI INFORMATIU DE LA MILLORA DE LA C-26 ENTRE BORREDÀ I RIPOLL.

L’empresa pública GISA, ha adjudicact la redacció de l’estudi informatiu del condicionament de la carretera C-26, un dels eixos de la xarxa bàsica de carreteres de Catalunya.
La C-26, que discorre entre Berga i Ripoll, es pot dividir en dos trams. El primer tram que va des de la C-16 ( Eix del Llobregat) al nord del nucli de Berga, fins a Vilada i Borredà, ja va ser objecte d’un estudi informatiu que es va sotmetre a informació pública i ara està en fase de licitació de redacció del projecte constructiu.
Ara s’ha adjudicat la redacció de l’estudi informatiu i de l’estudi d’impacte ambiental corresponent al segon tram, que va des de B orredà fins a Les Llossses i fins a la carretera C-17, al sud del nucli urbà de ripoll.
El tram objecte de l’actuació té una longitud de 20,5 quilòmetres i ss situa als termes municipals de Borredà, Les Llosses i Ripoll, a les comarques del Berguedà i el Ripollès.
L’actuació preveu la millora dels revolts existents i l’eixamplament de la carretera actual, que només té dos carrils sense vorals, i una amplada que varia entre els 5,5 m. I els 6,5.
La nova secció de la carretera estarà formada per dos carrils de 3,5 metres i dos vorals de l,5 metres.
El cost previsst de l’actuació és de 18 milions d’euros, i es preveu que els estudis del condicionament de la carretera de Borredà a Ripoll estiguin enllestits a finals de l’any vinent. Serà llavors quan s’iniciarà el procés d’informació pública corresponent.
En definitiva, els compromisos del govern de la Generalitat respecte la millor de la C-26, conegut també com a Eix Pre-pirinenc s’estan complint i no tardarem a tenir una excel.lent carretera, més ampla i segura, entre Berga i Ripoll. Una millora que de ben segur beneficiarà el nostre poble.
Joan Roma, Alcalde de Borredà

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?