Wednesday, November 12, 2008

 
871.000 EUROS PER LA DEPURADORA.
Ara sembla ser que és la definitiva. Després de 5 anys de la seva aprovació i contractació la Estació Depuradora d’Aigües Residuals ( EDAR) de Borredà va rebre ahir el vist i plau del Govern, però sobretot el finançament per fer-la realitat. Concretament es varen aprovar 871.000 euros per fer front al cost de la seva construcció dintre dels propers mesos.
Cal recordar breument que el compromís de construir-la fou aprovat el 2003 pel darrer govern de CiU , si bé no va dotar-la de finançament. En aquests anys hem fet múltiples gestions, tramitacions, peticions i al.legacions, la darrera de les quals la setmana passada per demanar una còpia del projecte executiu i així comprovar si realment les esmenes presentades per l’ajuntament han estat degudament recollides.
Per telèfon se’m va dir que sí, per carta simplement se’ns va notificar que recollirien les peticions de l’ajuntament, però no hem tingut encara a les mans el projecte definitiu. Esperem que ens arribi dintre dels propers dies.
En qualsevol l’anunci oficial a tots els mitjans de comunicació i sobretot l’aprovació del Consell Executiu d’obres per un total de 21 milions d’euros, garanteix, ara sí que Borredà pugui veure començar les obres de l’EDAR en poc temps.
La previsió que en puc fer és de finals de gener o principis de febrer, una vegada feta l’acta de replanteig amb l’empresa adjudicatària. Les obres tindran una durada d’uns 8 mesos de manera que podem aspirar a que a finals de l’any vinent l’EDAR estigui acabada i a punt per entrar en funcionament.
Finalment podrem abocar les aigües ben netes a la Riera Margansol. Un avenç notable en matèria de medi ambient. Ha costat arribar fins aquí , però al final estem en bona posició per tenir un dels grans equipaments previstos en els darrers programes electorals. No depenia de nosaltres el seu compliment, però sí exigir a la Generalitat que complís les seves promeses. Encara que molt més tard del previst, ara sí estem ja segurs de la seva propera realització. Una bona noticia per a tots.
Joan Roma, alcalde de Borredà.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?