Sunday, October 05, 2008

 
TEMPS DE CANVIS ESTRUCTURALS
Els temps de crisis han de servir per replantejar-se el funcionament de molts serveis, costums, hàbits adquirits o heretats d’anteriors etapes, despeses innecessàries, etc.
Ara estem de ple en aquesta primera fase de constatar que res serà igual que abans, en els propers tres o quatre anys. Venen, doncs, temps difícils i justifiquen retallades considerables en partides no essencials.
La setmana passada ja vaig manifestar el meu desacord, en algunes campanyes de congelació de sous dels polítics o dels alts càrrecs. Francament és el que en diem la “xocolata del lloro”. Queda bé de cara la galeria, però son estalvis mínims i en bon apart injustos, per quan es generalitzen, independentment de valorar si aquell sou es guanya o no, mitjançant el treball diari.
Es molt més eficaç, útil, i exemplar procedir a canvis estructurals profunds. Canvis que suposin retallar despesa no essencial, mitjançant una menor burocràcia, una major rapidesa administrativa i reduint passos molt costosos, gràcies a la col.laboració entre les diferents administracions.
En aquest sentit, van les decisions preses per la Diputació de Barcelona,i anunciades pel seu President fa ben pocs dies. Gastar menys en despeses no indispensables, per poder mantenir el mateix nivell d’inversió de la institució i dels ajuntaments que d’ella depenen. També reduir, rebaixar o anul.lar determinades campanyes de publicitat o de promoció , per donar exemple d’austeritat i afrontar la crisis en temes que la majoria d’administracions no volen tocar.
I pels qui no estan en cap administració, es farien creus dels diners que es llencen en paperassa totalment inútil. Que va a parar directament als contenidors de paper, sense cap altra utilitat que la d’enviar indiscriminadament publicitat, normatives, reculls de premsa, estudis, informes, dictàmens, memòries anuals, convocatòries per triplicat o quadruplicat, faxos que després s’envien per correu electrònic, o per correu ordinari, i un llarga etcètera que suposa una milionada d’euros al cap de l’any a les diferents administracions.
En primer lloc a les que produeixen aquesta paperassa bàsicament inútil, i a les que la reben perquè fan perdre temps per destriar la que interessa de la que no. I puc assegurar que el percentatge de la que es pot considerar indispensable no sobrepassa el 15%, de tot el que es rep. I sóc generós.
Hi ha d’altres fórmules d’estalvi, més importants, més fonamentals, i positives. Les que comporten canvis estructurals profunds, com poden ser modificacions substancials en els procediments administratius. Repartir millor les responsabilitats entre administracions i evitar pèrdues de temps, informes, dictàmens, i inspeccions. Hem anat posant capa sobre capa en moltes tramitacions sense treure’n cap.
Ara és el moment de reflexionar quines capes podem treure tot garantint la mateixa eficàcia administrativa. Això sí que suposa multitud de funcionaris repetint papers, en un o altre lloc, sense cap sentit. Si algú es dediqués a reflexionar i decidir sobre documents inútils, rutinaris, insubstancials, veuríem com es podria estalviar un munt d’hores, i de diners.
I és que en temps de crisis és quan millor ha de funcionar l’enginy i la valentia per proposar canvis importants. Els estem esperant des de fa anys, els qui estem en ajuntaments. Ja seria hora de veure’ls traduïts en fets concrets .
Joan Roma i Cunill, Conseller de la Fed. XI del PSC

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?