Thursday, October 09, 2008

 
RELACIONS A PUNT DE MILLORAR
La setmana passada es va adjudicar l’obra de millora de la carretera Gironella – Olvan – Prats – Vic que ha de significar un important canvi en les relacions entre les comarques del Berguedà – Lluçanès i Osona.
Aquesta és una obra molt demanada, molt esperada i que ja molta gent creia que no la veuria feta mai. De fet, ha costat molt introduir-la en els pressupostos de la Generalitat i també consensuar alguns punts per evitar impactes paisatgístics negatius. Al final el traçat queda força arreglat, bàsicament perquè segueix la ruta actual, i només algun dels trams ha resultat d’una certa complexitat i conflictivitat.
En dos anys les obres han d’estar totalment acabades i per tant disposar d’una via de comunicació pròpia del segle XXI. Serà molt més fàcil comunicar-nos entre nosaltres i d’aquí cap a les dues capitals comarcals veïnes: Berga i Vic.
A més, s’obres noves perspectives de treball per a molts perquè aquesta obra coincideix amb el proper inici de les obres de construcció del polígon comarcal d’Olvan, amb una primera fase de 50 hectàrees i una segona de superfície semblant, de manera que moltes indústries es podran instal•lar en aquest indret, a peu de l’Eix del Llobregat, i amb totes les noves tecnologies a peu de parcel•la.
La carretera renovada , representarà una nova realitat, tant per viure en un lloc i treballar en un altre, com per visitar i ser visitats. Sempre les vies de comunicació han estat vitals pels pobles per on passaven, o per on no passaven. Aquesta ha estat una lluita constant dels polítics, i dels representants socials i empresarials.
El Lluçanès quedarà en el bell mig d’una nova via de comunicació que el posarà a pocs minuts del Berguedà i d’Osona. Podrà aprofitar els avantatges d’un lloc i altre, i per tant sortir-ne igualment beneficiat, a tots els nivells. I quan es disposa d’un gran polígon industrial a pocs quilòmetres , sempre hi ha empreses petites i mitjanes que s’hi acosten i es col•loquen en pobles veïns. Es el que pot passar al Lluçanès si se saben aprofitar les oportunitats.
De fet cada vegada més la gent busca la tranquil•litat i proximitat a la natura dels pobles rurals, i anar a treballar en una ciutat propera. O fer-ho des de casa mateix si es disposa de bon accés a les noves tecnologies. Es un dels temes que encara tenim pendent en molts municipis. Però quan arriba una bona carretera sol facilitar l’arribada de la resta de bones comunicacions. En pocs mesos hem millorat cobertura de mòbils i de banda ampla. Esperem la cobertura de tot el territori en ben pocs mesos més, a l’igual que la implantació global de la televisió digital terrestre.
En fi, que viure a pagès, no ha de significar ni destruir la natura o artificialitzar-la, sinó acostar serveis als que hi viuen , precisament perquè no hagin de marxar cap a la ciutat. El retorn al món rural s’està produint, lenta, però constantment i això permet fer reviure alguns pobles que estaven en perill de supervivència. Ara la carretera completarà i acostarà els serveis a tots els que hem decidit viure on hem nascut.
Joan Roma i Cunill, Conseller de la Fed. XI del PSC

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?