Wednesday, October 22, 2008

 
MAJOR FLEXIBILITAT EN EL CATÀLEG DE MASIES.

En una interessant reunió amb el Director General d’Urbanisme, Pere Solà, els alcaldes del Berguedà varem poder constatar una major flexibilitat i agilitat en la tramitació del Catàleg de masies, peça fonamental per tots els pobles petits de Catalunya, i per tant pels del Solsonès.
Pels qui no tinguin coneixement de què va la cosa, cal dir que en la llei d’urbanisme vigent a Catalunya es va introduir una figura important per ajudar a definir i consolidar les edificacions en sol no urbá. Es a dir, tot allò que es troba fora de la zona urbana, i que abans en dèiem disseminat.
Era lògic que una llei d’urbanisme regulés què és podia fer i què no, en una immensa part del territori català. I això no quedava clar. Molta gent creia que allà on hi havia hagut una casa, el propietari podia tornar-la a fer, encara que només hi quedessin unes petites restes de l’edifici. Des de fa ja molts anys això ja no és possible. I el catàleg de masies el que pretén és regular tots aquests casos.
Aquí els alcaldes de pobles petits hem jugat un paper força important a l’hora de demanar una major amplitud de mires per part d’Urbanisme i fer entendre que no és igual un catàleg a les nostres comarques que un altre en comarques molt massificades , com poden ser l’Empordà, els Vallessos, o el Garraf, per posar uns exemples.
Aquí tenim amplis territoris totalment abandonats en els quals permetre la rehabilitació d’alguna casa, pot facilitar cuidar el país i recuperar una part de la riquesa perduda. També hi ha altres situacions a tenir en compte com una gran casa de pagès amb diverses construccions auxiliars, alguna de les quals podria servir de vivenda pels fills o com a complement de l’activitat de la casa principal. També en aquest cas, es tindrà en compte la proposta presentada.
En definitiva, el catàleg ha de ser un inventari de totes les cases de pagès habitades, deshabitades o que havien existit i de les quals encara es conserven restes visibles, i fer una normativa d’usos de cara el futur.
La Generalitat, ha modificat, en part la visió restrictiva inicial i flexibilitza la seva posició per tal de facilitar la implantació d’activitat en el món rural, i animar a fer reviure algunes cases abandonades, sobretot si se’ls pot oferir serveis bàsics , amb facilitat com és connexió a xarxa d’aigua, electricitat i noves tecnologies.
Per tant, sí que ha servit la feina feta per molts alcaldes de reclamar una major adaptació de les peticions rurals , als fonaments del catàleg i ara el que cal és posar-les en marxa i presentar-les degudament.
Joan Roma i Cunill, President de la Fed.XI del PSC.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?