Tuesday, October 14, 2008

 
CONTINUA LA RECERCA DE NOVES CAPTACIONS D’AIGUA.
S’ha dit ja en diferents ocasions de que Borredà disposa de suficients captacions d’aigua pels propers anys. A més totes estan donades d’alta davant la Agència Catalana de l’Aigua.
Les captacions més antigues son les Nou Fonts, i la Font de les Mosqueres, juntament amb la pròpia de la Riera Margansol. Aquestes tres captacions son les que varen subministrar aigua al poble durant prop de 60 anys.
L’any 92, va plegar la Cooperativa d’Aigües de Borredà i va traspassar de cop i volta el servei a l’ajuntament, en ple estiu. Un 19 de juliol, amb tot un conjunt d’instal.lacions molt envellides pel pas del temps i la falta d’inversions per modernitzar-les.
L’ajuntament va decidir renovar-ho tot, i mentenir les captacions històriques que semblaven ser suficients per les necessitats del poble. En poc temps es va veure que el cabal de les dues fonts era irregular i baix, i no es podia confiar amb la riera pels mateixos motius. A l’estiu el cabal baixava molt i no garantia el subministrament.
Per aquest motiu, l’ajuntament va demanar informació i documentació a gent del poble i de fora per comprovar si existien evidències de captacions que haguessin existit i podessin tornar a donar servei. Les antigues fonts o estaven perdudes o donaven cabals molts petits com per resoldre res.
Es per aquest motiu que vàrem decidir iniciar una recerca amb un conegut saurí de la comarca, el qual va marcar 4 o 5 punts possibles. I tot seguit es contractà una empresa de perforació per buscar aigua en 3 dels punts elegits. El primer fou negatiu, estava prop del dipòsit general de Subirà. El segon fou positiu i li posàrem el nom de Cabanes 2, i el tercer encara més positiu que el segon i porta la identificació de pou Cabanes 1. Tots dos es troben a poca distància de la xarxa general d’aigua i han estat provats i comprovats les seves qualitats i volums, en aquests darrers anys.
Per tant, tenim aigua suficient i de qualitat, però sempre hem volgut disposar d’algun altre pou situat en un altre indret del municipi per evitar una dependència massa gran de la mateixa zona de captació. I d’aquí els estudis i proves fetes anys enrere per buscar i trobar noves captacions. Ho varem provar a la zona de Cal Gall, amb resultat negatiu, i darrerament a la zona de Cal Tisoi, també amb el mateix resultat.
Tot i aixó els tècnis que col.laboren amb l’ajuntament no es donen per vençuts i consideren 3 altres punts amb grans probabilitats de trobar aigua en abundància. El darrer estudi és de la setmana passada, dut a terme per un enginyer del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, el qual considera que hi ha dos punts molt prometedors.
El compromís de fer-se càrrec la Diputació de l’estudi i prospecció, ens ha fet continuar el treball i properament es posaran uns sensors per comprovar les dades superficials. Si el resultat és positiu, es procediria a perforar en el lloc elegit. Cas de tenir un resultat positiu, s’estudiarà el volum i si és important, prepararem el projecte de connexió amb un dels dipòsits generals del poble. Aixì, disposaríem d’un tercer pou de reserva i per necessitats futures. Sempre ens ha agradat ser previsors, i en matèria d’aigua hem vist que les previsions poden fallar en aquest temps d’incerteses i canvis substancials meteorològicament, parlant.
Tot està previst per fer les proves i la prospecció dintre dels propers 2 mesos i a la vista dels resultats actuarem.
Joan Roma, alcalde de Borredà.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?