Thursday, October 30, 2008

 
APROFITAR LES OPORTUNITATS
Una part de la comarca torna a tenir un sentiment de desolació i preocupació pel futur, molt lògic en uns moments de gran incertesa econòmica a nivell local i global. En els pitjors períodes de crisi, com a mínim teníem un sistema estable de mercat. Ara , ni això.
Però, la comarca ha superat les grans crisis, i ha sabut canviar sectors productius tradicionals i històrics, per altres de nous. Pel camí s’han perdut molts llocs de treball i molts pobles han canviat la seva fesomia i les seves bases de subsistència. En la majoria de casos, el resultat ha estat positiu, i només en uns pocs, el resultat no ha estat el desitjat.
Ara estem davant un nou repte, i tenim eines més potents i eficients de les que teníem anys enrere. No es tracta de pensar que si la comarca s’afegeix a altres quatre que estan considerades en regressió tindrem moltes més oportunitats sinó d’aprofitar les inversions que s’estan fent per preparar-nos per treure-les-hi el màxim profit.
Ho dic , pensant en el passat i en quantes vegades CiU havia votat en contra de la proposta del PSC de que el Berguedà fos considerada comarca d’urgent reindustrializació. En uns moments en que hi havia centenars de llocs de treball en perill constant, i en pèrdua permanent. En aquells moments una injecció econòmica hagués anat bé, i sobretot un increment en les inversions en infraestructures, equipaments i serveis.
Els temps han passat i ara tenim un nou marc de comunicacions amb les comarques veïnes, molt millorat i en constant increment. També ens arriben les noves tecnologies i amb elles, noves oportunitats. Es el moment de fer-les servir.
Disposar d’autovia fins a Berga, ha canviat notablement l’atractiu per a molts sectors, no només el turístic, sinó el de molts altres. El tema transport és important per gairebé totes les activitats, i en especial el industrial. En aquest aspecte la propera adjudicació de les obres de construcció del Polígon comarcal d’Olvan, representa un canvi substancial en les expectatives de futur de tota la comarca. En dos anys, es podran començar a instal•lar indústries en aquest indret. Un lloc estratègic, no solament per la seva centralitat, sinó per la seva connexió directa a l’Eix i per coincidir amb la renovació complerta de la carretera de Gironella – Prats – Vic.
Aquesta era una de les carreteres transversals que portàvem una quinzena d’anys reclamant. En un any i mig estarà acabada. Com també s’actuarà en un altre tram de la C-26, una altra transversal ,entre Navès – Avià – Berga. I posteriorment continuaran les obres cap a la banda de Ripoll. I tot plegat, amb el compromís de tirar endavant la continuació de l’Eix del Llobregat com autovia fins el Túnel. Sense oblidar els nous trams previstos en la carretera de La Pobla a Campdevànol.
Durant anys hem reclamat tot això al govern de la Generalitat. Ho consideràvem vital per garantir el nostre futur. Doncs bé, una part ja ho tenim , i la resta es va acostant, de manera que les perspectives son bones si ens preparem per aprofitar-les.
I preparar-se vol dir, formar les noves generacions per entrar en un mercat de treball radicalment diferent del que històricament hem tingut. I millorar alguns serveis relacionats amb les noves tecnologies, indispensables per acollir noves activitats. En definitiva, el moment és delicat, però amb unes bones perspectives de futur, si sabem encarrilar-les bé.
Joan Roma i Cunill, President de la Fed.XI del PSC

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?