Thursday, October 09, 2008

 
ACABADES LES OBRES D’ARRANJAMENT DELS DESPERFECTES PROVOCATS PELS AIGUATS.
A falta només d’uns petits moviments de terres i rocs per acabar de protegir un dels trams de la Riera Margansol, les empreses Excavacions Busoms, Obres i Reformes Camprubí i la brigada d’obres han acabat les obres de reparació dels danys causats per l’aiguat del 22 d’agost.
S’han refet murs, s’han tapat trossos de xarxa descalçada per la força de l’aigua i s’han fet esculleres de protecció en tots aquells punts afectats per l’aiguat. També s’han netejat de fang els dipòsits de sedimentació i s’ha protegit l’entorn dels pous, de manera que a dia d’avui, totes les instal.lacions estan no solament reparades sinó millor protegides.
Dintre de 15 dies tindrem una valoració del cost real de totes les intervencions fetes, que en un primer moment les hem xifrat en uns 100.000 euros. També dintre d’uns dies està previst que vingui un delegat de Governació de la Generalitat per comprovar els danys causats i les reparacions fetes, per tal de decidir la subvenció a donar a l’ajuntament, per fer front a aquestes despeses.
I fetes aquestes obres, hem deixat per la propera primavera algunes obres de restauració de rescloses per tornar-les al seu estat original. Considerem que les rescloses afectades, formen part del paisatge i la riquesa arquitectònica del poble i s’han de poder preservar i protegir. Es el que pensem fer després de l’hivern amb la del Molí de Subirà, o amb una del Molí de Campalans i amb alguna de les antigues fonts existents en aquest indret.
També es referà el camí existent al llarg de la Riera, el qual permet fer-hi passejades des del poble de Borredà o des del càmping Campalans.
En qualsevol cas, els desperfectes varen ser importants, però no varen suposar cap interrrupció en el subministrament d’aigua i han pogut ser reparats en el termini màxim de dos mesos.
Joan Roma, alcalde de Borredà

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?