Thursday, September 25, 2008

 
GENERALITAT DE CATALUNYA
Secretaria General de Joventut


Saldes i Borredà, 24 de setembre de 2008.


Na Dolors González Dana , Alcaldessa de Saldes, i Joan Roma i Cunill, Alcalde de Borredà ( Berguedà)

EXPOSEN

Que els nostres municipis, situats a la comarca del Berguedà, es troben entre els més coneguts i concorreguts per acollir campaments, cases de colònies i rutes diverses per grups que busquen zones de muntanya i llocs per recórrer durant els mesos d’estiu i eventualment en altres èpoques de l’any.
Aquestes activitats, en principi , interessants i positives, poden esdevenir un problema quan els monitors i responsables dels grups no tenen present els perills de la muntanya ni les limitacions que imposa la preparació física dels nens i nenes sota la seva responsabilitat. Alguns també desconeixen la variabilitat del temps, en aquestes zones, les condiciones higièniques en un campament provisional, i moltes altres qüestions lligades a la alimentació, comportament cívic, etc.
Des de fa anys venim avisant, per diferents vies , d’aquesta situació que és limitada a un cert nombre de grups, però prou nombrosos com per demanar una intervenció immediata de la Secretaria General perquè ,de cara l’any vinent , s’emprenguin actuacions decidides per evitar la repetició de fets que poden acabar dramàticament.
No pot ser que alguns grups programin marxes de 3 i 4 dies amb nens i nenes de 8,10 ,11 anys, en ple mes de juliol o agost, sense roba ni calçat adequat, sense garanties d’aixopluc, sense la intendència necessària, confiant que els ajuntaments per allà on passen ja els solucionaran els problemes que puguin sorgir.
No pot ser que alguns grups duguin a terme programes de supervivència , consistents en que nens i nenes, a vegades de 8 – 10 anys es busquin la vida durant un o dos dies, anant per les cases a demanar menjar i lloc per passar la nit.
No pot ser que trobem alguns grups dormint en alguna zona verda del poble, sense previ avís, i sense les mínimes condicions higièniques requerides, amb el perill de que un canvi sobtat de temps comporti greus conseqüències.
No pot ser que alguns grups pensin que poden fer pujar el Pedraforca, en el cas de Saldes, o alguna altra muntanya , en el cas de Borredà, a grups que ni tenen edat ni preparació per fer una activitat com aquesta.
No pot ser que alguns grups programin fer bivac , en ple bosc, sense conèixer els perills d’una actuació com aquesta.
No pot ser que alguns grups portin nens i nenes al poble, donant-los qualsevol cosa per menjar, mentrestant els monitors s’entaulen en algun dels restaurants del poble.
No pot ser que els ajuntaments ens assabentem del pas de grups pel municipi quan els veiem circulant per qualsevol carretera, sense les mesures adients de seguretat , amb el conseqüent perill per ells i els conductors.
No pot ser que alguns grups s’implantin en el territori sense les corresponents autoritzacions i supervisions de la Generalitat i l’ajuntament.
Podríem seguir amb moltes altres circumstàncies que es viuen en un municipi com el nostre i que fan patir per les molèsties que causen, però sobretot pels perills que comporten.
Es per tot això que

SOL•LICITEN

Que per part de la Secretaria General de Joventut, conjuntament amb altres serveis i organismes, s’emprengui una decidida actuació , de cara l’any vinent , per aconseguir un canvi radical en el comportament, supervisió i control dels grups que van de campaments.
S’han de poder prohibir determinats programes i comportaments per evitar danys majors. I s’han de fer campanyes informatives a les escoles, als pares i mares, i a tots els grups organitzadors per exigir que qui es faci responsable d’algun grup tingui els coneixements i la preparació adequada.
Es cert que els casos i situacions detallades més amunt, son dutes a terme per una minoria de grups, però son prou nombrosos i prou reiteratius, any rere any com per exigir la seva total eliminació.
En alguns casos n’hem informat als Mossos d’Esquadra, i mitjançant escrit, demanarem una especial vigilància i actuació per part del Departament d’Interior, però correspon a aquesta Secretaria General emprendre les mesures adients per acabar amb aquestes pràctiques que poden donar lloc a situacions de perill evident.
A la espera de que s’atengui aquesta petició, ens acomiadem amb una ben cordial salutació.


La Alcaldessa- Presidenta L’Alcalde- PresidentDolors González i Dana Joan Roma i Cunill
AL SECRETARI GENERAL DE JOVENTUT – GENERALITA DE CATALUNYA.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?