Thursday, September 18, 2008

 
CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
Hble. Sr. Conseller

18 de setembre de 2008.

Hble. Senyor,

El sotasignat, Joan Roma i Cunill, Alcalde – President de l’ Ajuntament

EXPOSA

Que la construcció d’una EDAR a Borredà, és una de les grans prioritats de l’equip de govern, a la qual hem dedicat peticions, estudis, propostes, avantprojectes, reunions, etc, però a dia d’avui ens trobem en un gran desconcert.
En data 10/9/08 hem rebut una carta de la UTE PSARU LLOBREGAT NORD, en la qual ens sol.liciten unes dades d’informació i documentació que retornen la tramitació a dos o tres anys enrere.
De fet cal remarcar que l’adjudicació de l’EDAR, es va fer l’any 2003, juntament amb altres 58. Ja hem conegut les vicisituts i característiques d’aquesta adjudicació i la impossibilitat de fer-hi front tècnica i econòmicament fins a data d’avui.
Però , és que des d’aquella llunyana data, fins avui, el nombre de despropòsits, ha estat enorme i impropi d’una administració eficient.
Hem revisat, supervisat, controlat, visitat sobre el terreny, la proposta d’EDAR. Hem facilitat informació, documentació, alternatives millors, etc, fins el punt de creure que 3 mesos enrere s’havia arribat a un acord definitiu de ubicació exacte, tant de l’EDAR com dels col.lectors,etc.
Enormement sorpresos hem quedat al rebre una nova carta en la qual retornem a plantejaments ja superats dos o tres anys enrere, i que ,cas de no tenir-los presents, complicarien enormement la seva construcció i viabilitat.
A la vista del darrer escrit que li adjuntem

SOL.LICITA

Que per part de l’ACA es plantegi un únic interlocutor per l’EDAR de Borredà i que acordi amb la UTE PSARU LLOBREGAT NORD, el projecte executiu definitiu, en el qual vingui ubicada exactametn l’EDAR, així com els col.lectors en alta i els accessos previstos.
Una vegada rebuda aquesta documentació, l’ajuntament decidirà si s’ajusta a les propostes negociades i acordades, i donarà la llicència d’obres corresponent. En cas contrari, demanarà la paralització del projecte i la seva revisió per adaptar-lo a les propostes negociades.

A la espera de les seves noticies i decisions, el saludo ben cordialment.

L’ Alcalde- President: Joan Roma i Cunill

A L’HONORABLE SR CONSELLER DE MEDI AMBIENT I HABITATGE- GENERALITAT DE CATALUNYA:

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?