Friday, September 26, 2008

 
BUTLLETÍ INFORMEM núm 7 octubre 2008.

AIGUAT HISTÒRIC
El divendres 22 d’agost al vespre es va produir un aiguat realment històric com a conseqüència d’una tempesta que va deixar més de 200 litres per m2 a Sant Jaume de Frontanyà, i prop de 90 a Borredà.
Les Rieres Margansol, i la de Merlés, en poques hores es varen convertir en unes avingudes d’aigua com mai s’havia vist. En alguns trams les aigües varen superar els 5 metres d’alçada respecte els nivells habituals, i s’emportaren arbres, rocs de grans dimensions i altres materials riera avall, produint diversos danys materials, però no personals.
Els principals danys foren en alguns molins de la Riera Margansol, i a les instal•lacions municipals d’aigua, tot i que en cap moment varen suposar talls de subministrament ni desconnexió de la xarxa.
Precisament l’aiguat va suposar comprovar la solidesa de la major part de les obres realitzades, així com la resistència de la canonada instal•lada l’any 1994. Amb tot, la força de les aigües va descobrir alguns trams , i en altres va descalçar els murs de protecció, a part d’anegar de fang els dipòsits de sedimentació.
L’aiguat també va obligar a intervenir la brigada d’obres en diferents punts afectats, sobretot per garantir la seguretat de les persones i facilitar la sortida de vehicles que havien quedat atrapats en algunes cases de pagès, o en molins.
L’endemà es va fer una avaluació de danys i de reparacions urgents a emprendre, començant per la xarxa d’aigua. Es va contractar amb caràcter d’urgència l’empresa Excavacions Busoms, i Obres i Reformes Camprubí, i l’arquitecte municipal va elaborar un pla d’actuacions urgents per protegir i deixar en perfectes condicions tota la xarxa.
L’avaluació de danys a les instal•lacions d’aigua s’ha fixat en uns 100.000 euros, i s’ha presentat una petició d’ajuda a la Generalitat per fer front a aquestes despeses. Una part de les reparacions han anat a càrrec de la brigada d’obres i la resta a les dues empreses abans esmentades.
Pel que fa la Riera de Merlès, sobretot els danys foren en els marges de la riera, i l’ACA va actuar de forma immediata tant allà com a la riera Margansol per netejar de vegetació i obstacles, les dues rieres , com a mesura de prevenció per futures rierades.
Aquest aiguat ha demostrat , una vegada més, la força de la natura i les mesures de prevenció que sempre cal tenir a punt per casos realment excepcionals ,però que poden tornar a repetir-se en un temps determinat. I en algun dels molins hi ha produït danys materials considerables, especialment en vehicles estacionats en llocs on mai havien tingut cap mena de perill.
Les reparacions està previst que estiguin acabades a meitats del mes d’octubre.

NOUS HORARIS DE L’AJUNTAMENT
En el ple municipal ordinari celebrat el passat dia 15 de setembre es va acordar modificar lleugerament els horaris d’atenció al públic. Des del dia 1 d’octubre les oficines estaran obertes els dilluns i dimecres de 16 a 19 hores i els dissabtes de 10 a 13 hores.
El nombre d’hores d’atenció al públic son les mateixes, variant el tancament de les 8 del vespre a les 7. Per tant, preguem a tothom que tingui present aquest petit canvi, el qual serà posat en el taulell d’anuncis de la Casa Consistorial.

COORDINACIÓ ACTIVITATS LOCAL PUIGMAL.
L’existència de diverses entitats, i grups que volen utilitzar el Local Puigmal per dur a terme les seves activitats, ha fet decidir l’ajuntament a nomenar la Delegada Municipal, Azucena Llop com a coordinadora de totes les activitats, de manera que es faciliti el seu ús i no es produeixin interferències ni coincidències en els assajos, proves o actuacions.
Des del dia 1 d’octubre hi haurà nou pany a la porta i la clau estarà a disposició dels peticionaris en el Gat Blau, on la Azucena tindrà una agenda per comprovar la disponibilitat del Local.
D’acord amb la propietat, l’ajuntament també adequarà els lavabos de l’entrada perquè els assistents als actes en puguin fer ús. Tanmateix es procurarà que fora dels actes estiguin sempre tancats, per evitar-ne l’ús a persones alienes a les activitats que s’hi duen a terme.

FESTA MAJOR 2009.
Comuniquem que els dies de la Festa Major de l’any vinent seran del dissabte dia 22 al dimarts dia 25 d’agost. Els dos dies de festa local son el dilluns dia 24 i el dimarts 25. Per tant la festa major retorna a les seves dates habituals, després d’uns anys en que s’ha acostat molt al dia de la patrona, el dia 15.

NOUS CURSOS INFORMÀTICA.
En els darrers dos anys s’han dut a terme un bon nombre de cursos d’introducció a la informàtica, amb uns bons resultats, especialment entre la gent més gran del poble, la qual ha pogut entrar en aquest nou món ,d’una manera senzilla i pràctica.
La donació per part de la Diputació de Barcelona de dos ordinadors a la Associació de la Gent Gran de Borredà ha permés instal•lar-los en el Centre Cívic i fer-los servir per l’aprenentatge.
Doncs bé, des d’ara mateix els interessats en apuntar-se a nous cursos d’iniciació, o de millora dels coneixements es poden dirigir a Antonio Velasco, o a Concepció Barniol. Ells també faran de monitors dels cursos i es procurarà adaptar-se als horaris dels interessats.

COMPORTAMENTS INACCEPTABLES.
En època d’estiu, i segons els anys, el poble pateix alguns efectes negatius, conseqüència del comportament inadequat d’algun col•lectiu del poble , o de fora, o barrejat.
Els efectes , a part de negatius, son costosos per tot el poble i provoquen danys simplement per ganes de gamberrisme i vandalisme. Ho hem vist en pintades en contenidors, caixes de llum o aigua, o en algunes parets. Netejar-ho té un cost considerable , a més de la mala imatge que dona a la gent del poble i visitants.
Altres fets ja més greus han estat trencar alguns retrovisors de cotxes en diferents llocs del poble, o entrar espatllant el reixat de la piscina o forçant algun pany, o més greu encara, provocant alguns danys en el cementiri.
També s’han espatllat algunes faroles de la zona nord i trencat algun vidre. Tot plegat, pel simple caprici de fer mal per fer mal, per avorriment, per fer-se veure davant altres del grup,etc, tenim constància d’alguns dels autors d’aquests fets i seran convocats i castigats degudament. Però el més important és demanar als pares una major supervisió dels horaris i comportaments dels fills, sobretot a determinades hores de la nit o ja de la matinada que no és gaire usual que encara estiguin donant voltes pel poble, sols , acompanyats o anant en moto, a velocitats igualment inadequades.
Es cosa de tots vetllar per la seguretat i la protecció de tots els bens municipals o particulars. I lamentem molt els danys que aquest estiu , uns pocs han produït, però que han espatllat les vacances o el paisatge de determinats llocs. Esperem que les reunions que tindrem amb els possibles autors, i els pares, així com la vigilància de tots evitin repeticions de fets com els viscuts aquest estiu.

NOVES PETICIONS AL PLA COMARCAL DE MUNTANYA.
Aprofitant la nova convocatòria de la Generalitat per les comarques de muntanya pels anys 2008 – 2011, l’ Ajuntament hi ha presentat 7 peticions importants.
1.- Construcció d’un pont sobre la Riera de Merlès per substituir la palanca existent davant el càmping Riera de Merlès.
2.- Arranjament camí rural a Salselles – Vilacanina – Terme Municipal de Lluçà. Aquest camí de prop de 8 km, de llargada permetria enllaçar aquests tres punts. Fa 3 setmanes que ja va venir un tècnic de l’empresa REGSA ( de la Generalitat) per redactar el projecte. La previsió és poder-lo fer a finals de l’any vinent.
3.- Construcció dipòsit acumulació de 500 m3 a la Parròquia Sant Esteve, per donar servei a les cases i equipaments del seu entorn. El projecte ja està redactat per l’arquitecte municipal.
4.- Camí a Rovires de baix – Riera de Merlès , passant per l’enclavament de les Rovires. Un camí útil a tots els efectes perquè permet escurçar el trajecte d’enllaç de la carretera de Borredà a Alpens, amb la de la Riera de Merlès en un bon tros.
5.- Camí de Rotgers – Torrents – Crtra, de Castell de l’Areny. De fet consisteix en acabar el camí fet 4 anys enrere, per connectar-lo amb la carretera de Castell.
6.- Camí a Casamitjana – Riera de Merlès. Un altre camí també útil per enllaçar aquest extrem del terme municipal, amb un camí en millors condicions de com es troba ara.
7.- Depuradora d’aigües residuals per la zona del carrer de la Creu. A la vista de que la pendent no permet enviar les aigües brutes a la futura depuradora del poble, preveiem fer-ne una de petita per aquesta zona.
Aquestes peticions varen ser aprovades en Junta de Govern Local i enviades al Consell Comarcal del Berguedà per rebre el vist i plau i ser trameses al Departament de Política Territorial i Obres Públiques, que és el que gestiona els plans comarcals de muntanya. Ara, en funció de la disponibilitat econòmica s’aniran concedint una part d’aquestes peticions, les que no hi entrin per aquesta via, seran enviades a d’altres departaments per poder-les dur a terme.

NOVES ACTIVITATS PER LA GENT GRAN.
Com cada any per aquestes dates comencen diferents activitats dirigides a la gent gran. Entenen el terme gent gran , en un sentit força ampli, de manera que també persones no tant grans s’hi puguin apuntar i participar-hi.
D’entrada hi ha programats cursos de manualitats, punta al coixí, informàtica, gimnàstica, caminades, xerrades diverses, excursions, cursos de memòria, etc, etc. De fet, cada any, i en funció de la demanda es planifiquen les activitats més demanades i sempre que tinguin un mínim de participants es duen a la pràctica.
Animem tothom a participar-hi i a apuntar-s’hi. Qualsevol dia a qualsevol hora de la tarda en el Centre Cívic.

MILLORA CAMÍ I PONT DE SANT JOAN.
La Generalitat, per medi del Departament de Medi Ambient, concedeix als municipis que tenen bosc municipal uns ajuts per la millora forestal que enguany aniran destinats a arreglar el camí cap el pont de Sant Joan, sobretot per millorar les cunetes, netejar la vegetació que el cobreix i algun altre arranjament puntual.
De fet aquest és un pont que està pendent d’una forta inversió per posar-lo al dia. Caldria recuperar les antigues baranes de pedra, netejar-lo completament, i rehabilitar-lo en tot el seu conjunt. Estem a la espera de poder obtenir algun ajut adequat, però mentrestant aquesta actuació de Medi Ambient servirà per desviar aigües del camí i tallar vegetació que el fa malbé. Una bona actuació, a la espera de la definitiva.

NOVA SENYALITZACIÓ.
Molta gent ens ha felicitat per la iniciativa d’allargar el tancament de la plaça unes setmanes més respecte d’altres anys. Es cert que la mesura perjudica a uns pocs, però és agraïda per la immensa majoria de gent del poble i de fora.
Tenir la plaça neta de cotxes, que la gent pugui passejar, asseure’s en els bancs de fusta o en la paret del carrer Manresa, i no haver de patir pels nens que hi juguen, és molt be acollit.
Properament es posarà una nova senyalització en diferents punts del poble per millorar la circulació i ordenar l’aparcament en alguns punts. Tenint com tenim el gran aparcament en el centre del poble, no hi ha excusa perquè alguns hagin de desplaçar-se uns quants metres en comptes d’aparcar en zones que complica el pas de vehicles i de peatons.
S’ha fet ja en un tram del carrer Manresa, i en seguiran uns pocs més. La pretensió és que no s’aparqui en els punts que representen un perill, o que no deixen prou pas lliure. Demanem a tots els conductors que respectin aquesta nova senyalització com a mesura cívica i per evitar ser multats. De fet, en cas d’incompliment, primer s’avisarà un parell de vegades, però posteriorment seran els Mossos d’Esquadra els qui posin multes.
El millor per a tots és complir amb la senyalització i fer més agradable el poble. L’aparcament està a quatre passes de qualsevol lloc, és una simple qüestió de costum portar-hi el cotxe, i tots hi sortirem guanyant.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?