Thursday, August 28, 2008

 
AVALUACIÓ DE DANYS I AJUDES DEMANADES
Portem ja 5 dies anant per tot el terme municipal, avaluant els danys produïts per l’aiguat del divendres passat, i han vingut ja dos tècnics de l’ACA ( agència catalana de l’aigua ) per veure els danys i actuar de formar immediata per evitar que la vegetació present en diferents punts i rocs i altres materials siguin retirats d’urgència.
De fet avui mateix l’empresa DEPURAMBI, contractada per la Generalitat ha començat a treballar per retirar tot el que pugui entorpir el pas de l’aigua al llarg de les rieres Margansol i la de Merlès.
Hem tingut reunió a l’ajuntament i després sobre el terreny s’ha decidit començar a treballar. La vegetació arrancada serà transportada cap els terrenys de la serradora de l’entrada del poble, per anar-la acumulant allà i després vindrà una màquina trituradora per fer-ne serradures. També s’apartaran els grans rocs i altres materials per deixar un bon pas en tot el recorregut de les rieres.
La mateixa empresa s’encarregarà de tallar alguns arbres que han quedat molt malmesos o que amenacen de caure. D’aquesta manera evitarem perills futurs. I especialment s’ha començat a actuar a prop de cases habitades perquè un nou aiguat no les posi en perill.
Per part de l’ajuntament ja s’han començat les obres de neteja de les instal.lacions d’aigua, afectades per la acumulació de fangs, i ja s’ha pogut empalmar un dels pous a la xarxa general. Per tant, en cap moment s’ha hagut de tallar el subministrament d’aigua potable al poble. Tampoc s’ha trencat en cap moment la xarxa general d’aigua.
Ahir a la tarda es va contractar l’empresa Obres i Reformes Camprubí de Borredà perquè facin alguns murs en els trams que l’aigua va trencar les defenses de camins per on passa la xarxa d’aigua, segons les prioritats i condicions posades per l’arquitecte municipal.
També es va contractar l’empresa Excavacions Busoms perquè posi dues màquines Retroexcavadores per netejar els trams més afectats i ajudar l’empresa constructora i l’equip de la brigada municipal a reparar els danys a la xarxa. Sobretot s’haurà de reforçar amb ciment 5 o 6 trams descoberts, i fer 2 o 3 murs de protecció.
Per part de l’alcalde , va trametre escrit a l’ACA informant de que es prenia la decisió d’actuar de manera urgent en els trams per on passa la xarxa d’aigua, i per demanar ajut per la neteja. En aquest darrer cas , tot ha anat bé i ràpid.
En quan a ajudes, l’alcalde va parlar amb el Director General d’Administració Local, demanant un ajut a càrrec de l’Ordre d’Emergències, i en els propers dies s’enviarà la petició oficial, una vegada l’arquitecte municipal hagi elaborat una memòria valorada dels danys tinguts.
Igualment s’han fet fotos de tots els danys ocasionats i informes detallant els trams afectats. Tot i la aparositat de l’aiguat, s’ha de reconéixer que la xarxa va resistir bé i la duresa i flexibilitat de la canonada han aguantat el cop , sense cap trencament .
Amb tot, cal dir que mai s’havia vist una crescuda i una potència tant fort de l’aigua. En algun punt de la Riera Margansol, l’aigua va arribar a passar 5 metres per damunt del nivell habitual. Es va emportar rocs de varies tones de pes, i ha modificat, fins i tot en algun punt el seu propi traçat.
La Riera de Merlès ha patit uns efectes semblants, si bé la més gran amplada ha facilitat un desguàs millor sense l’espectacularitat vista a la riera Margansol.
En resum, hem estat espectadors de la major crescuda d’aigua de la qual es té noticia. I s’han evitat danys personals, i s’han limitat al màxim els danys materials, amb una prompta actuació per recuperar l’activitat en les finques afectades i retornar a la normalitat el servei d’aigua. Comptem que en uns 30 o 35 dies les obres de restauració i reforçament quedaran acabades. I està previst comptar amb ajuts de Generalitat i Diputació per fer-hi front.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?