Sunday, July 13, 2008

 
UN DOSSIFICADOR DE CLOR PEL DIPÒSIT DE CAL GALL.
En el marc de les continues millores en la xarxa d’aigua, l’equip de govern ha decidit comprar un dosificador de clor per instal•lar en el dipòsit de Cal Gall. Aquest dosificador permetrà millorar la qualitat de l’aigua i regular encara millor la dosis de clor que es posa a la xarxa.
En aquests moments tenim un dosificador en el dipòsit general de Subirà i un altre en el de Campalans. Ara tindrem el tercer de manera que el clor serà molt exacte i equilibrat en tota la xarxa.
En el darrer ple l’alcalde a preguntes del Regidor de CiU, Joan Pallach, ja va exposar que la qualitat de l’aigua és la principal prioritat de l’equip de govern des de sempre. De fet la brigada d’obres , cada dia comprova el nivell de clor a la xarxa. Tenen un aparell que marca el nivell de clor i ho comproven en diferents llocs. Una altra supervisió ve de la mà d’un tècnic d’Aigües de Manresa, contractat per la Diputació que pren mostres de tant en tant, però vàries cada mes i comprova que tot estigui en ordre.
I tenim un tercer control oficial, per part de la Generalitat, amb una farmacèutica que ve quan li sembla i pren mostres allà on ho considera convenient i comprova que la qualitat sigui la adequada. Per tant, si en un tema estem controlats i controlem nosaltres mateixos és en l’aigua i de fet és lògic que així sigui.
També a diferència del que es feia abans cada any es buida el dipòsit general i es neteja completament, i el mateix es fa amb els altres dipòsits. En aquesta matèria hem de dir que els canvis, respecte els vells temps, han canviat notablement. I la rigorositat és extrema.
D’aquí que haguem decidit disposar de 3 dosificadors automàtics. Això permetrà una cloració exacte, i igual a tot arreu.
També de cara l’any vinent tindrem automatitzada tota la instal•lació de captació d’aigües de manera que no s’hagi d’anar personalment a les instal•lacions quan plou, per evitar fangs o per poder bombar aigua de nit ,etc.
I volem deixar clar també que aquestes inversions no es traslladen automàticament al rebut de l’aigua. El servei continua sent deficitari perquè hem invertit molt durant tots els anys, en millor la xarxa i les instal•lacions. Poc a poc, i cada any apugem el rebut, però ni de lluny cobreix totes les despeses de manteniment i millora. A més cal saber que pràcticament la meitat del rebut d’aigua correspon al cànon de l’aigua de la Generalitat. Es a dir, es paga a l’ACA i aquesta ho dedica a construir depuradores i a finançar millores en instal•lacions d’aigua a tot el país.
Amb tot ,ja hem dit que el funcionament de l’ACA, en mans de IC-V ,francament és poc eficient i poc favorable als pobles petits. Fa anys que ens queixàvem, en època de CiU però ara ens queixem per altres motius però per semblant ineficiència. Una prova al tenim en els retards en la construcció de l’estació depuradora de Borredà i de molts altres pobles i en les poques subvencions que donen per millorar el servei.
Precisament el dosificador de clor que instal•larem a Cal Gall serà finançat totalment per la Diputació. Es la única administració que realment ajuda i compren les necessitats dels ajuntaments. Ja ens agradiria que la Generalitat funcionés i pensés igual.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?