Sunday, July 06, 2008

 
UN ANY DE MANDAT MUNICIPAL
El ple del passat dia 16 de juny va suposar complir el primer any de l’actual mandat municipal. Un mandat que considero molt positiu per quan disposem d’una còmoda majoria i la relació equip de govern – oposició té uns components de respecte i correcció normalitzats, després d’una anterior etapa excesivament crispada en aspectes que no venien a compte.
Aquest primer any , l’equip de govern ha estat bàsicament dedicat a acabar temes començats i sobretot a demanar ajuts per complir el programa electoral que ens va portar a revalidar, una vegada més una encara més gran majoria absoluta.
Els primers resultats de les peticions s’han traduït amb obtenir més de 400.000 euros del Pla Unic d’ Obres i Serveis de la Generalitat per destinar a la primera fase del Casc Antic, quantitat que hem demanat millorar una mica més, perquè voldríem aconseguir sumar ,entre totes les administracions un 90% del cost i no aplicar contribucions especials als veins.
De la Diputació de Barcelona hem negociat una aportació de 325.000 euros, per diferents obres, com casc antic, redacció de projectes, pas a la TDT, i dos dosificadors de clors per dipòsits d’aigua per tal de millorar-ne la qualitat.
De Política Territorial hem obtingut 125.000 euros pel casc antic, una xifra també de les més elevades que s’han concedit i que permet anar sumant diners per poder fer l’obra l’any vinent, o dintre de dos anys, a la vista de l’objectiu d’arribar al 90% de subvenció total.
Una altra gran subvenció, procedent del Departament de Governació ha estat la destinada a refer el tram de Borredà del camí rural de la Riera de Merlès. Es tracta d’un ajut de 270.000 euros que permetrà deixar els 6 km que falten fins arribar al Cobert de Puigcercós, de la mateixa qualitat que el tram sud. Així tindrem un camí en bones condicions de pis i seguretat. Mentrestant taparem uns quants forats que s’han anat fent en alguns dels trams actuals.
I dues ajudes més de 30.000 euros cadascuna, permeten fer el tram de Borredà del camí de la Riera de Merlès, a partir del Cobert de Puigcercós, obra que quedarà acabada dintre de 8 dies. I el Camí de Campalans que es farà a principis del mes de setembre. Un el paga Política Territorial i l’altre el Departament d’Agricultura. I en aquests casos l’ajuntament no hi ha de posar ni cinc cèntims.
Podem parlar d’altres petites ajudes aconseguides, però crec que el tema diners no és el més important per un ajuntament, sinó fer possible que tot funcioni , que tothom tingui els serveis puntualment i en bones condicions i això obliga a dedicacions importants dels membres de l’equip de govern.
En aquest sentit, he de dir que la incorporació de Antonio Velasco, com a segon tinent d’alcalde i responsable d’Urbanismes, Obres i Serveis ha estat un encert. Molt ben valorat per tota la gent, dedica moltes hores a l’ajuntament amb un grau d’eficàcia realment elevat. I per la molta feina que ell acumula, a l’igual que jo mateix com alcalde, i el desig de repartir millor la feina, en el darrer ple es va acordar que la Concepció Barniol tingués mitja dedicació remunerada a l’ajuntament, amb una vintena d’hores setmanals.
Aquesta decisió ve facilitada perquè la Generalitat està d’acord en finançar un sou municipal, de l’acalde o d’algun regidor. Aquesta aportació de la Generalitat no es gastarà tota ,sinó en part, per la Concepció perquè no tindrà dedicació plena, però amb aquestes hores facilitarà el traspàs d’una part de la feina que havia assumit Antonio Velasco en matèries com noves tecnologies: banda ampla, cursets informàtica, televisió per cable, etc. Però a més assumirà les funcions de cultura, de coordinació activitats en el Centre Civic, i de secretària de la Associació de la Gent Gran, a més d’incorporar-se a la comissió de festes,etc. Es a dir, aquesta major dedicació de la regidora facilitarà el treball conjunt i permetrà ampliar activitats municipals.
I és que un petit ajuntament com el nostre té un ritme d’activitat, reunions, acords ,etc, molt elevat i cada vegada és més necessària una major dedicació. D’aquesta manera també es podran fer reunions constants entre alcalde, primer i segon tinent d’alcalde i la regidora, i menys sovint, però també quan faci falta amb el cinquè regidor, Joan Rovira.
Tot plegat ens permet valoracions, i propostes ràpides i consensuades entre els cinc, formant un autèntic equip de govern.
I en matèria adminstrativa, la reincorporació de la secretària – interventora, Montserrat Cabana amb una dedicació de 20 hores setmanals permet portar al dia la documentació municipal. I va ser un encert encarregar als serveis de La Pobla de Lillet el portar la comptabilitat perquè cada vegada s’ha fet més complexa i difícil, de manera que ara se n’encarreguen ells sota supervisió de la Diputació de Barcelona.
En quan a la situació econòmica, i a la vista de les noves polítiques de subvencions i ajudes de la Generalitat hem decidit alentir algunes obres i no fer-ne de noves que no tinguin la totalitat del seu import cobert. En el passat, hem fet moltes obres amb percentatges de subvenció del 50,60 o 70%. A partir d’ara s’ha de poder arribar al 90 o al 100% perquè sinó l’ajuntament no ho pot suportar, amb els retards en els cobraments que suposen i amb obres complementàries que sempre fan falta i que s’afegeixen als costos de les obres pròpiament dites.
A més hi ha obres que la Generalitat obliga l’ajuntament a pagar íntegrament ,abans de pagar-nos a nosaltres , i això un ajuntament no ho pot aguantar. Ara mateix la Generalitat encara ens deu els diners de les obres de portada d’aigua al sector est que nosaltres fa 8 mesos vàrem pagar i encara no saben quan ens ho pagaran a nosaltres.
Els ajuntaments protestem , però fins no tenir un nou sistema de finançament més lliure i no tant lligat a obres concretes no anirem bé. Avancem poc a poc, però no al ritme promès. I la crisi actual fa que la Generalitat no disposi de tresoreria i es retrasa molt en els pagaments i transferències.
Per tot plegat, aquest any farem menys actuacions i la nostra prioritat és anar pagant les factures pendents , amb la previsió de tenir tot al dia, en matèria econòmica, per finals del mes de gener de 2009. I partir d’aleshores anirem fent les obres , sempre i quan es disposi del finançament complert i total per cadascuna. Son decisions que hem pres de comú acord amb altres ajuntaments i comporta un canvi d’actitud i funcionament respecte d’etapes anteriors.
Per últim, i amb les negociacions fetes i altres en curs, preveiem poder complir amb el nostre programa electoral i fer possible la continuació d’una acció de govern àmplia i ambiciosa. Tothom qui ve a Borredà veu un poble molt ben equipat , ben cuidat i equilibrat. El creixement és l’adequat i tots els serveis estan posats al dia i preparats per garantir el seu funcionament en els propers anys. En resum, al final d’aquest primer mostrem una raonable satisfacció per la feina feta, i encarem el segon any amb bona part dels deures fets i amb ànims per dur a terme les principals obres promeses.
Joan Roma i Cunill, Alcalde de Borredà.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?