Saturday, July 19, 2008

 
BUTLLETÍ MUNICIPAL – INFORMEM
Núm 6 – Juliol 2008.

SEGON TRAM – CAMÍ RIERA DE MERLÈS.
La Generalitat ha concedit, mitjançant el Consell Comarcal del Berguedà , una subvenció de 270.000 euros per poder arreglar el tram de Borredà, del camí rural asfaltat de la Riera de Merlès.
L’any passat, el Consell, pagant la Generalitat ja va fer el tram sud, és a dir des de la cruïlla de la carretera de Gironella a Prats fins la casa de La Molina ( La Quart). Queden, doncs, uns 6 kms per acabar. Precisament bona part del tram dintre del terme municipal de Borredà.
Aquest és un tram molt fet malbé pel trànsit de molts anys i no haver-hi fet un manteniment adequat. Alguns forats s’han tapat a la espera d’aquesta actuació l’any vinent. De fet aquest camí, enllaça les carreteres de Gironella a Prats i de Berga a Montesquiu, i per tant compleix unes funcions realment importants. I en el futur immediat també es connectarà millor amb la carretera de Berga a Ripoll.
Es per tot plegat que ja fa anys que reclamàvem una inversió important, i de fet l’import total superarà els 411.000 euros, de manera que es podrà deixar en perfectes condicions de circulació.

XARXA BARCELONA – 325.000 EUROS.
La Diputació de Barcelona, per mitjà del seu pla de subvencions als ajuntaments de la província, ens ha concedit un conjunt de subvencions per un import total de 325.000 euros. Aquestes subvencions aniran destinades a finançar una part de la primera fase de renovació del casc antic, una altra part a la conversió a sistema digital de la televisió per cable, al pagament d’honoraris per redacció de projectes municipals i per la compra de dos dosificadors de clor pels dipòsits d’aigua.
Aquests son uns ajuts realment importants, els quals permetran tirar endavant alguns dels projectes previstos per l’equip de govern en el seu programa electoral.
A part d’aquestes subvencions per obres, la Diputació en concedeix d’altres per activitats diverses, cada any. També l’ajuntament aprofita aquestes més petites per poder ajudar a organitzar activitats al llarg de tot l’any.
Pel que fa l’obra més important programada per l’actual mandat: la primera fase de la renovació del Casc Antic, degut al seu gran import, s’han demanat subvencions a diferents departaments i institucions per tal d’arribar a un percentatge proper al 90% per poder-ho dur a terme. Serà en funció d’aquestes subvencions que l’obra es programarà i es durà a terme, tenint present que no s’aplicaran contribucions especials a la gent per la realització d’aquesta fase ni de les següents.

BORREDÀ – SEGON PREMI D’ESTALVI D’AIGUA
En un solemne acte, encapçalat pel President de la Diputació de Barcelona, va tenir lloc l’entrega de premis als ajuntaments de la província de Barcelona que s’han destacat en l’estalvi d’aigua.
Els premis , per trams de població, varen anar en el cas dels de menys de 5.000 habitants, a Figaró-Montmany, el primer i el segon a Borredà. A part d’un diploma, hi anava una dotació econòmica de 3.000 euros.
L’acte es va realitzar al Centre d’Estudis del Mar de Sitges que celebrava els 25 anys d’existència i per part de l’ajuntament hi varen assistir ,l’alcalde, Joan Roma que recollí el premi i el segon tinent d’alcalde, Antonio Velasco.
Sense cap mena de dubte és un orgull per tot el poble haver rebut una distinció com aquesta, atorgada per un Jurat, ampli i altament qualificat, encapçalat per la Diputació de Barcelona. Significa també que s’han valorat les obres i les actuacions dutes a terme en matèria d’aigua i en la seva racionalització. Aquest premi i les prioritats que ens tenim marcades en un servei tant essencial com aquest, garanteixen un subministrament en qualitat i quantitat , per cobrir totes les necessitats del municipi de cara el futur.

DOS NOUS CAMINS ARRANJATS
Tal com s’ha anat informant en diversos butlletins municipals, l’ajuntament porta a terme la millora de camins rurals del terme municipal, amb la previsió de que a finals d’aquest mandat els tinguem tots ben arranjats .
El ritme depèn de les subvencions que es reben de la Generalitat, en un moment en que s’estan reduint algunes inversions. De totes maneres, els compromisos es van complint i a principis d’aquest mes de juliol s’ha procedit a arranjar el tram de Borredà del camí rural de la Riera de Merlès, de manera similar a com s’havia fet en els altres trams, i amb la previsió de que l’any vinent es faci el tram de Les Llosses fins enllaçar el Cobert amb l’Hostalet. La inversió ha estat de 30.000,00 aportats pel Departament de Política Territorial de la Generalitat, via Consell Comarcal del Berguedà.
I per part del Departament d’Agricultura s’ha concedit el mateix import per arranjar el Camí de Campalans. Aquesta actuació es farà a principis de setembre, i és el propi Departament qui contracta les obres.
Fets aquests dos camins , la previsió és continuar amb el pla de camins i anar-los arranjant tots els que portin a cases habitades tot l’any. De fet és el compromís que figura en el nostre programa electoral i la rapidesa en el seu compliment depèn de les peticions i aprovacions de cada Departament de la Generalitat .

NEIX UNA NOVA ENTITAT- ALPENS/BORREDÀ.
El passat mes de juny es va donar a conèixer la creació d’ una nova entitat, sota el nom de: inadequats i divertits. com, en forma de plataforma per promocionar diverses activitats entre Alpens i Borredà.
Es tracta d’un grup de caràcter intercomarcal nascut de la col•laboració d’un nombre indeterminat i heterogeni de persones, pensant que la diversió es pot trobar a qualsevol activitat realitzada amb imaginació i sense prejudicis.
Compten amb el recolzament dels dos ajuntaments i aprofiten la col•laboració i coordinació per oferir en molts millors condicions tota mena d’espectacles i activitats culturals, socials, recreatives, etc.
En pobles petits com els nostres sabem de les dificultats per organitzar activitats, i atraure gent. En el poc temps des de la seva creació han organitzat ja un bon nombre d’actes que mostren diversitat, professionalitat, i ganes d’arribar a tots els públics, encara que en algunes ocasions sigui poc nombrós. Les proporcions no sempre s’han de tenir en compte a l’hora de poder acostar obres i projectes a un públic divers com és el d’un petit municipi.
Els desitgem llarga vida i ànims per continuar una tasca novedosa, en molts aspectes ,i al mateix tremps facilitar lligams amb un dels nostres pobles veïns: Alpens.

BORREDÀ. PRIMER EN DONACIONS DE SANG
En el ple municipal del passat dia 16 de juny, l’alcalde va felicitar a la presidenta de Creu Roja a Borredà, Rosa Rota Serra, però molt especialment a tots els donants de sang, perquè Borredà torna a figurar en els primers llocs en donacions de sang a tot Catalunya.
En el resum de l’any 2007, l’índex de donacions a tot Catalunya se situa en el 39,20, amb un total de 282.661 donacions. Borredà té un índex de 173,4 amb un total de 99 donacions. Es el primer municipi de la comarca del Berguedà molt lluny de la resta. I com es pot comprovar , molt per damunt del conjunt de Catalunya.
Fa ja molts anys que el nostre poble té aquest lloc destacat en matèria de donació de sang. Felicitem a totes les persones que van al Banc de Sang cada vegada que ve i els encoratgem a continuar. També animem a les joves generacions a afegir-se a aquest acte de solidaritat que no pot ser compensat econòmicament.
La sang és vida per altres persones i la gestió que es fa de les donacions té una transparència i rigorositat que garanteix el seu bon destí.

LA FESTA MAJOR – A PUNT
Els dies 16,17,18 i 19 d’agost s’ompliran d’actes, alegria i festa. La Comissió de Festes, un any més, ha preparat un ampli i ambiciós programa d’activitats . Tots els actes son gratuïts, i la festa és financia, amb els anuncis del programa de la Festa Major. Vagi per endavant l’agraïment a tots els qui hi col•laboren , i amb les rifes que cada dia organitza la Comissió amb importants premis, i una rematada final, el darrer dia, amb uns quants premis especials. La resta, l’aporta l’ajuntament.
Uns quinze dies abans es repartiran els programes de la Festa Major i també es podrà consultar a la pàgina web de l’ajuntament. Desitgem a tothom una bona festa, i felicitem a la comissió de festes, per l’encert i elecció de les activitats programades.

PRIMER ANY DE MANDAT
Hem complert ja el primer any del nou mandat municipal, amb un balanç positiu pel que fa la negociació dels principals compromisos electorals. I no només parlem d’obres, que son importants, sinó sobretot de garantir que tots els serveis bàsics estiguin ben coberts , amb un bon funcionament i adaptant-se a les necessitats futures.
I els ajuntaments, especialment els més petits, no tenim el finançament adequat que fa anys se’ns promet. Es més, moltes subvencions arriben amb retard, o en percentatges insuficients com per poder-les complementar amb recursos propis. Cada obra és un repte i suposa un cúmul de tramitacions de llarga i complicada trajectòria.
Amb tot, s’han obtingut importants ajuts que permetran dur a terme les obres previstes o adaptar els serveis a les noves necessitats. I s’ha ampliat la dedicació de l’administració municipal , per posar-se al dia i evitar retards en les gestions. També, a nivell polític hi ha una àmplia dedicació dels cinc regidors de l’equip de govern, per poder complir amb les obligacions que comporta la gestió municipal.
En resum, estem raonablement satisfets d’aquest primer any, i la continuïtat en la gestió dels mandats anteriors serà la nota dominant dels propers anys. La confiança obtinguda fa que continuem amb similars actuacions i propòsits, i complint amb el programa electoral presentat.

LA UNITAT D’ACTUACIÓ NÚM.2 – ACABADA
La urbanització , anomenada U.A núm. 2, del Camí de la Roca ja s’ha acabat i dintre de poc es farà la recepció de les obres, equipaments i serveis per part de l’ajuntament. Aquesta urbanització, consistent en parcel•les per vivendes unifamiliars entre mitgeres, i per altres d’aïllades , suposa facilitar la implantació de noves famílies en el poble, sigui de manera permanent o com a segona residència.
Ha estat gràcies a la primera part de la urbanització de la zona nord que Borredà va poder créixer, donar feina i vida al poble , en un moment que realment ho necessitava. Ara tothom pot veure el bon resultat d’aquella iniciativa. I ara es pot veure aquesta altra que permet a persones interessades en tenir vivenda pròpia, comprar una parcel•la i construir-se una casa o preveure la compra d’una vivenda ja edificada.
Un petit poble necessita un cert espai de creixement, equilibrat i de qualitat, com el que hem anat planificant en els darrers vint anys. Res seria igual si no haguéssim obert el poble a la vinguda de noves famílies, i a noves activitats. Tot s’ha de fer amb mesura i les degudes proporcions, però disposar d’espai per noves construccions és indispensable.
Recordem els telèfons de la empresa promotora que es diu Reibeprom, per a qui vulgui comprar alguna parcel•la : 936803485, i el 636974202.

FÀBRICA DE BAIX – NOUS USOS
Després de tancar la fàbrica de baix, l’empresa propietària ha venut una part de la primera nau a la família que porta la Fonda Baix Pirineu, per tal de poder traslladar el restaurant en aquest lloc.
Dintre d’uns mesos, una vegada acabades les obres i obtinguda la corresponent llicència d’activitats, el nou Restaurant Baix Pirineu estarà en aquest lloc.
Pel que fa la resta de la construcció hi ha diverses negociacions en curs, que no sabem quin resultat final tindran, però que esperem suposin posar a disposició de persones interessades, locals per magatzems o per activitats industrials.
I en quan a futures activitats industrials, en el poble o en pobles veïns, la gran oportunitat pel nostre municipi i per la comarca , en general, serà el futur polígon comarcal de Olvan.
L’INCASOL ( institut català del sòl) , l’ajuntament d’Olvan i uns quants propietaris han arribat a un acord per iniciar, dintre de poc, les obres de la primera fase d’un gran polígon industrial a peu de l’Eix del Llobregat i amb una superfície inicial d’unes 50 hectàrees, ampliables fins a 100. Es a dir, molt més gran que l’actual polígon de La Valldan , de Berga.
Aquest polígon serà realitat dintre de poc més d’un any, i diverses empreses ja han manifestat la voluntat d’instal•lar-s’hi. Alguna de la pròpia comarca, altres procedents d’altres indrets, per necessitats d’espai o ubicació.
Disposar d’un gran polígon, modern i ben equipat a menys de mitja hora de cotxe, suposarà una gran oportunitat per compaginar treball per a moltes persones, i la possibilitat de viure en un petit poble, com el nostre.
De totes maneres, i com sempre hem fet, si hi ha alguna possibilitat de facilitar la implantació d’alguna petita empresa en el nostre municipi, ho farem donant el màxim de facilitats als emprenedors.

L’ALCALDE FELICITA ELS GRUPS D’OPOSICIÓ.
En el Ple Municipal Ordinari celebrat el passat dia 16 de juny, l’alcalde, Joan Roma va felicitar la iniciativa tinguda pel portaveu del Grup Municipal de CiU per portar al Parlament el tema del retard en la construcció de la Depuradora d’aigües residuals. Aquesta obra , competència de la Generalitat, i concretament de l’ACA , porta un retard de prop de cinc anys. I malgrat les diferents promeses dels responsables d’aquest organisme , no tenim data d’inici de les obres. En diverses ocasions ,l’alcalde s’ha adreçat per telèfon i per escrit a l’ACA, però els retards s’han anat acumulant fins arribar a la data d’avui en que no hi ha un calendari de segur compliment. D’aquí la felicitació de l’alcalde a CiU per exigir, via Parlament, el compliment d’una obligació del Govern de la Generalitat.
I també va felicitar a la portaveu del Grup Municipal d’ IB-CUP-EPM per denunciar la falta d’una documentació per part de l’empresa explotadora de la pedrera de Capdevila. Concretament de l’adequació ambiental, que tant l’equip de govern, com la pròpia empresa creia tenir-la. El Departament de Medi Ambient i Habitatge no havia advertit ni a la empresa ni a l’ajuntament d’aquesta mancança. A la vista d’aquesta denúncia, la empresa va presentar la documentació pertinent i la previsió és que el mes vinent, estigui aprovada la adequació ambiental. Ja s’ha dit en anteriors ocasions que l’administració competent en aquest tema, per via de l’annex 1, és la Generalitat, i pertoca al Departament de Medi Ambient, vetllar pel seu compliment.

TANCAT L’AJUNTAMENT UNS DIES D’AGOST
Com la majoria de gent ja sap, l’ajuntament disposa d’una sola administrativa, la qual té dret a fer vacances com qualsevol persona. Es per aquest motiu que anunciem de que l’ajuntament estarà tancat del 4 al 23 d’agost.
Com ja es va fer saber l’any passat, per casos d’urgència es pot deixar missatge a la bústia de veu de l’ajuntament, o contactar amb algun dels membres de l’equip de govern.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?