Tuesday, July 08, 2008

 
BUROCRÀCIA INFINITA
Pels qui no coneguin de prop el funcionament dels ajuntaments, els pot semblar que les gestions municipals , son ràpides i fàcils, amb les altres administracions: Consells Comarcals, Diputacions, Generalitat, Govern Central.
D’entrada ja es pot veure que la llista és força llarga, i alguns pensaran que amb el Govern Central hi fem poques gestions, i és cert, però encara en queden algunes que cal continuar i son exigides per llei. Sigui per donar compte de la gestió municipal, sigui per demanar subvencions, per alguns temes que encara els hi son propis.
Les gestions amb les altres tres administracions son molt diverses , amb una càrrega de burocràcia , molt diferent d’una a altra. Hem de dir que els Consells Comarcals han servit per poca cosa i més aviat ens han complicat la vida als ajuntaments que no pas ens l’han facilitat. Sense diners propis, s’encarreguen més de tramitar papers que res més. Per tant, en prescindirem , tot i que ha suposat un increment de la burocràcia.
Respecte la Diputació de Barcelona hem de dir que és una de les administracions que més s’ha adaptat als ajuntaments, i ha reduït enormement la paperassa que calia presentar per demanar subvencions. En general, els ajuntaments estem força satisfets del seu funcionament, i els municipis de les altres tres províncies ens envegen als de Barcelona perquè per nosaltres representa poder fer moltes coses amb ajuts importants i fàcils de tramitar, i de cobrar.
Una altra cosa, és la Generalitat. Es una administració immensa, feixuga i que encara no ha portat a terme la transformació que li fa falta per convertir-se en una eina més àgil i més eficient. I era la que ho tenia més fàcil perquè va ser creada de nou, però va néixer copiant més el model de Madrid que no pas el d’una administració moderna i innovadora.
I és amb la que tenim més relació i més dependència. Tots els ajuntaments estan obligats a fer un munt de papers per qualsevol gestió amb qualsevol departament. I el Parlament i el Govern han anat fent lleis i decrets que compliquen enormement la tasca diària. Es genera cada dia un munt de paperassa, la major part de la qual es podria evitar amb un funcionament més àgil i ben coordinat.
A més, la Generalitat, es guia per una desconfiança extrema envers les propostes i decisions dels ajuntaments. Es una mena de defecte de fàbrica. Qualsevol proposta, mínimament important requereix d’informes, autoritzacions i aprovacions d’un o més departaments. Es una mena de cursa d’obstacles, les que fan els ajuntaments per multitud de temes. I no tenen cap lògica i fan perdre diners, temps i oportunitats.
Per posar algun exemple. No és lògic demanar 5 informes diferents a 5 departaments o organismes de la Generalitat per poder instal•lar una horta solar o un parc eòlic, i destinar-hi entre dos i tres anys, i un munt de papers, publicacions, comunicacions, etc.
Cosa semblant ens passarà per qui vulgui construir algun equipament o activitat en determinades zones del territori. Ja sabem que cal protegir el paisatge i som els primers de defensar-ho, però caldria informes ràpids i contundents en qüestió de 2 o 3 mesos. La realitat és que poden passar 8 o 10 mesos per tenir una autorització per actuar en zona no urbana. Això si tot va bé, si apareix algun petit problema es pot doblar o triplicar el temps d’espera.
En matèria de medi ambient , els terminis son inesgotables i la paperassa immensa. Amb normatives, sovint, contradictòries i amb informes que requereixen posar-se d’acord dos o tres altres departaments. Sovint, tens uns a favor i altres en contra, de manera que la decisió és francament complicada.
Davant aquesta situació, els qui estem en ajuntaments reclamem canvis substancials en el funcionament de la Generalitat. Alguns s’estan duent a terme. Es cert que han millorat algunes gestions i tramitacions, i es fan esforços per reduir la burocràcia, però de moment, aquesta és excessiva i obliga els ajuntaments a dedicar-hi temps, personal i diners que podrien servir per coses molt més útils i necessàries.
Joan Roma i Cunill, Conseller de la Fed. XI del PSC

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?