Thursday, July 31, 2008

 
AL.LEGACIONS AL PLA COMARCAL DE MUNTANYA

1.- Construcció d’un pont sobre la Riera de Merlès per substituir la palanca existent , davant el Camping Riera de Merlès - Import aproximat 360.000,00 euros

2.- Construcció dipòsit acumulació de 500 m3- Parròquia Sant Esteve. Cost aproximat 160.000,00 euros.

3.- Arranjament Camí rural a Salselles – Vilacanina – T.M. Lluça`-- Import. Aproximat 210.000,00 euros.

4.- Camí a Rovires de Baix – Riera de Merlès – Import aproximat 140.000,00 euros.

5.- Camí a Casamitjana – Riera de Merlès – Import aproximat 150.000,00 euors.

6.- Camí a Rotgers – Torrents – Crtra. Castell de l’Areny – Import aproximat 180.000,00 euros.

7.- Estació Depuradora Aigües Residuals – zona carrer de la Creu – Import aproximat, 110.000,00 euros.

Nota: aquestes son les al.legacions aprovades en Junta de Govern Local i presentades al Consell Comarcal del Berguedà, per poder ser incloses en el Pla comarcal de Muntanya del 2008 al 2012.
Es tracta de poder acabar el pla de camins, inclòs un petit pont sobre la Riera de Merlès, per substituir la palanca actual.
Altres dues obres demanades son un dipòsit de 500 m3 per la zona de Sant Esteve. Ja tenim el projecte redactat i també el volem demanar a algun altre Departament. I per últim, poder instal.lar una petita depuradors per la zona de la Creu, perquè el desnivell de terreny no fa possible la connexió a la xarxa de clavagueram del carrer Manresa, i així resoldríem aquesta necessitat, en comptes de posar un sistema de bombeig.
Aquests projectes formen part del programa electoral socialista ,excepte el cas del dipòsit de Sant Esteve que és una necessitat nova apareguda arran la greu sequera de l’any passat i part d’aquest. Considerem lògic acceptar aquesta petició i fer el possible per dur-la a terme.
Aquestes son obres de dimensions mitjanes o grans. A banda, i pel que fa camins, cada any demanem ajuts més petits ( fins a 30.000 euros) per arreglar trams més curts. De cara l’any vinent la previsió és demanar-ne un altre i poder arreglar les connexions de 3 o 4 cases habitades, seguint les previsions del programa electoral.
Joan Roma, Alcalde de Borredà.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?