Saturday, June 07, 2008

 
LA PEDRERA DE CAPDEVILA PRESENTA LA DOCUMENTACIÓ PER OBTENIR LA ADEQUACIÓ AMBIENTAL.
La setmana passada el tècnic redactor i director de l’empresa HERVIL SL, va presentar a l’ajuntament còpia de la documentació entregada al Departament de Medi Ambient de la Generalitat.
Aquesta documentació és la prescrita per obtenir la adequació ambiental de la activitat i ve avalada pel visat d’una empresa especialitzada, de manera que té la garantia de ser aprovada pel Departament i així disposar de tota la documentació pertinent.
Amb aquesta actuació es tancarà un episodi controvertit de la vida municipal en aquest primer any de mandat. La previsió és que en un o dos mesos arribi la aprovació definitiva del Departament, i quedi totalment resolta la situació legal de l’empresa.
Una situació que hem de dir ha estat força sorprenent, per l’equip de govern , perquè sempre havíem cregut que tot estava dintre de la més rigurosa legalitat. I la pròpia empresa també. Ens consta la bona fe de l’empresa per les reunions tingudes i per la serietat que havia mostrat sempre el seu tècnic- director.
La sorpresa per la denúncia del grup de IB-CUP-EPM, va motivar estudiar de nou l’expedient de l’any 2000, i a la vista de la documentació i les trucades a la Generalitat, per comprovar si es mantenia la llicència minera, i si es feien inspeccions tècniques per part de Mines i de Medi Ambient, semblava augurar una interpretació errònia de la legislació per part d’aquest grup municipal.
Al final , hem comprovat que efectivament mancava la adequació ambiental , i per tant hem de reconéixer públicament que la petició del grup denunciant estava fonamentada. Amb tot no deixa de ser sorprenent la actuació de la Generalitat, en el seu conjunt, i del Departament de Medi Ambient, en particular.
En primer lloc perquè tota activitat que es regula per l’Annex 1, depen de la Generalitat en tot i per tot, i per tant se suposa que els diferents departaments es posaran d’acord i comprovaran que tota la documentació exigida estigui complerta i al dia. I en segon lloc, perquè se suposa que periòdicament revisaran l’activitat i comprovaran la seva adequació a la legislació vigent. Doncs, no, ni en aquest cas ni en molts altres que coneixem ,no s’ha actuat amb la rigorositat exigible a un govern eficient.
I per acabar, i com a demostració de poca seriositat, hem de dir que la petició de informació i documentació tramitada per l’ajuntament, a principis d’any, arrel del ple municipal de desembre, no ha estat contestada pel Departament de Medi Ambient. Això ja ve a demostrar que alguna cosa no funciona. Lamentem una controvèrsia que ens haguessim pogut estalviar , amb un millor funcionament de la administració competent , però que ara quedarà resolta amb la documentació presentada.
Per part de l’ajuntament, de totes maneres, continuarem supervisant els treballs i comprovant que s’ajusten a l’establert en la llicència vigent. I si algú creu que en algun tema s’incompleix, agraïrem se’ns comuniqui oportunament.
Joan Roma, Alcalde de Borredà.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?