Wednesday, June 18, 2008

 
EL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BORREDÀ APROVA UNA LLISTA DE 129 CASES DE PAGÈS.
En el Ple Municipal Ordinari celebrat el passat dilluns dia 17, es va aprovar per unanimitat, una llista de 129 cases de pagès que figuraran en el Catàleg de masies, a tramitar davant la Comissió d’Urbanisme de Catalunya.
Aquest és el resultat de 3 anys de treballs previs per confeccionar una llista complerta de cases de pagès, iniciada primer pel propi ajuntament i després en conveni entre la Federació de Municipis de Catalunya i la Universitat de Vic.
Fa un parell de mesos que la feina de camp es va acabar i s’han inventariat aquestes 129 cases, algunes de les quals amb restes poc visibles ja sobre el terreny, però que servirà per redactar la ordenança que preveu la Llei d’Urbanisme.
En un proper ple es portarà a aprovació aquesta ordenança i posteriorment s’enviarà a la Generalitat per la seva aprovació. Durant el ple, l’acalde va manifestar la voluntat de l’equip de govern de demanar a la Generalitat una posició àmplia i ambiciosa pel que fa la catalogació, per quan interessa recuperar vida en molts indrets del terme municipal.
A l’inici dels treballs de l’inventari, figuraven 82 cases en el llistat. Com es pot comprovar el treball ha estat intens i exhaustiu, fins arribar a les 129 actuals.
De cada casa s’ha elaborat una fitxa complerta, amb situació sobre coordinades UTM, fotos, història coneguda, superfície, etc. A partir d’aquest inventari , l’arquitecte municipal, està redactant la ordenança corresponent.

L’ALCALDE DE BORREDÀ FELICITA EL PORTAVEU DE CIU, I RECONEIX LA FALTA D’UNA DE LES LLICÈNCIES DE LA PEDRERA CAPDEVILA, DENUNCIADA PER IB-CUP-EPM.
En l’apartat de “informes d’alcaldia”, l’alcalde, va felicitar en primer lloc al portaveu de CiU, Joan Pallach per haver portat, via grup parlamentari de CiU al Parlament de Catalunya, el retard en la construcció de la Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR).
Aquesta estació es va començar a projectar l’any 2000, i es va adjudicar, juntament amb un paquet d’altres 58, pocs mesos abans de les eleccions al Parlament de 2003. La falta de prèvia pressupostària per part de l’ACA i la necessitat d’alguns canvis en el projecte, i accessos, ha motivat retards constants fins arribar a dia d’avui.
El Grup Parlamentari de CiU, ha demanat el motiu d’aquest retard, i l’ACA s’ha compromès a començar les obres dintre d’aquest any. Vist com està, la modificació del projecte, es veu difícil poder complir aquest compromís, per la qual cosa el Portaveu de CiU a l’ajuntament, Joan Pallach va prometre insistir sobre el tema properament. L’Alcalde el va felicitar per aquesta iniciativa, que ajuda a fer complir una vella aspiració del poble com és disposar de l’EDAR.

Tot seguit , també l’alcalde va reconèixer que a l’empresa HERVIL SL, que explota la pedrera Capdevila, li mancava una de les llicències (adequació ambiental) que havia denunciat el grup d’oposició IB-CUP-EPM.
En aquesta intervenció va comunicar que l’empresa havia entrat ja el projecte d’Adequació ambiental a l’ajuntament i a Medi Ambient, amb la previsió de tenir tot en regle, dintre d’un mes. Va explicar que tant l’ajuntament , com la pròpia empresa, creien tenir tota la documentació al dia, a la vista de les inspeccions realitzades per Mines i Medi Ambient.
Comprovada aquesta mancança , s’ha arreglat i ben aviat quedarà resolta positivament. En aquest sentit l’alcalde va reconèixer les raons manifestades en anteriors ocasions per la portaveu Assumpta Duran, en relació a la falta d’aquest tràmit, i va donar per tancat el tema, tot comprometent-se a seguir vetllant pel bon funcionament de la activitat.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?