Friday, June 27, 2008

 
DEIXADES PER L’ANY VINENT LES OBRES D’AUTOMATITZACIÓ DE LES INSTAL.LACIONS D’AIGUA.
Amb el maig i juny plujós que hem tingut no s’han pogut dur a terme les obres previstes d’automatització de les instal.lacions d’aigua , una vegada ja hi tenim el subministrament elèctric.
Es deixen per l’any vinent perquè tampoc farien falta per aquest estiu, i fins i tot hi ha la previsió de no fer servir els pous perquè les fonts seran abundants durant els propers dos mesos.
A més, això ens ha permès sol.licitar una subvenció al Pla Comarcal de Muntanya per aquest any, però que s’aprovarà finals d’any i per tant podem obtenir una subvenció per pagar les obres l’any vinent. En resum, que ha anat bé aquest canvi de circumstàncies per poder fer les obres subvencionades per la Generalitat.
Ja en un anterior escrit vaig explicar que el pou obert a Casadejús és prou interessant, però no justifica una inversió important per part de l’ajuntament, per tant continuarem insistint perque la Diputació estudii la zona i es faci una nova prova.
Amb tot ja hem dit en diverses ocasions que les actuals captacions garanteixen l’aigua pels propers 15 o 20 anys, encara que no obrim cap nou pou. Fins ara, amb un sol pou, el Cabanes 1 ha estat suficient per sumar al cabal de les altres captacions i garantir el subministrament de tot el poble. I un parell d’anys, durant l’agost s’ha sumat el pou Cabanes 2, de manera que mai ni un pou ni altre s’han esgotat.
També estem estudiant la possibilitat de posar en els dos pous, bombes de més potència i així facilitar un augment d’extracció. De totes maneres , de moment no és necessari i tot i el creixement del poble, no està previst canviar les bombes fins d’aquí dos o tres anys.
Amb l’automatització que farem l’any vinent, sí serà pràctic coordinar l’extracció dels dos pous per alternar un i altre , de dia o de nit, segons conveniències i no farà falta anar-hi personalment per fer-ho funcionar com fins ara.
I també s’instal.larà una bomba en els dipòsits de sedimentació per permetre una major pressió a la canonada principal, de manera que el volum d’aigua es podrà augmentar a voluntat , i segons necessitat de cada moment. En resum, tenim aigua en quantitat i qualitat pels propers anys, i havent fet el càlcul de necessitats pel creixement de població de primera i segona residència.
Malgrat tot, i tal com es va deixar clar en la diada de concessió dels premis de la Diputació per estalvi d’aigua, sempre s’ha de demanar a la gent que gasti el mínim indispensable.
Joan Roma, alcalde de Borredà

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?