Thursday, May 15, 2008

 
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
Hbl. Sr. Conseller

Borredà, 15 de maig de 2008.

Honorable Sr. Conseller,

En Joan Roma i Cunill, Alcalde – President de l’ Ajuntament de Borredà ( Berguedà)

EXPOSA

Que en els darrers anys la comarca del Berguedà, i altres de veïnes, han vist créixer i multiplicar-se el nombre d’espècies de fauna salvatge que competeixen fortament amb els ramats dels nostres pagesos i ramaders , provocant pèrdues i destrosses en les finques, fins extrems ja insostenibles.
El gran nombre de cérvols, porcs senglars, cabirols, isards, etc, presents en el territori ha superat, i de molt el que mai havíem imaginat. Fins el punt que han esdevingut un autèntic maldecap , pels danys que provoquen, per la competició per les pastures i per les malalties que poden transmetre al bestiar sanejat que hi pastura.
Ja fa un parell d’anys que aquesta situació va portar molts pagesos i ramaders a elaborar un escrit de petició d’actuació urgent per part del seu Departament, en el sentit de facilitar un major control de les poblacions de fauna, i permetre augmentar el nombre de peces de caça, al mateix temps que s’elaborés i estudiés detingudament la qualitat sanitària de totes les poblacions presents en aquest ampli territori.
Enguany, se’ns han tornat a adreçar a diversos alcaldes, entre els quals el que subscriu, per tal de llençar aquest crit d’alerta i demanar una actuació urgent que no posi en perill la supervivència dels propis pagesos i ramaders.
Es per tot l’exposat que
SOL•LICITA
la presa en consideració, urgent, del Departament que vostè presideix i del qual depèn el problema que exposem , per adequar la presència de poblacions de fauna salvatge, en les proporcions que el territori pugui sostenir, sense posar en perill la pròpia supervivència de la activitat pagesa i ramadera que és primordial i essencial, per un autèntic equilibri territorial i medi ambiental.
I perquè consti signa el present escrit a Borredà el dia 15 de maig de 2008.
L’ Alcalde – President: Joan Roma i Cunill

A L’HONORABLE SR CONSELLER DE MEDI AMBIENT I HABITATGE.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?