Monday, May 12, 2008

 
DEFICIÈNCIES GREUS DE GESTIÓ
Aquests darrers dies he tingut ocasió de tractar uns quants temes lligats a la llei de dependència i a la de serveis socials i he pogut comprovar que les coses no van , ni de lluny, com era d’esperar.
Es a dir, les lleis que afecten directament a la població més necessitada , precisen d’uns mecanismes especials de rapidesa, senzillesa en la tramitació ,i coordinació perfecte, entre departaments afectats.
Tenim al davant un panorama radicalment diferent de l’esperat i pels qui donem suport al govern de l’ Entesa ens causa una profunda decepció i indignació comprovar que les coses no van per on nosaltres esperàvem i desitjàvem. Es lògic, doncs que siguem realistes i sobretot honestos amb les nostres crítiques i exigències.
He tramès escrit al Grup Parlamentari Socialista per reclamar canvis substancials en la gestió de les dues lleis. No podem excusar-nos en que depèn d’un departament no governant directament per nosaltres perquè el govern és de tots i afecta tot el país. I en matèria de serveis socials no s’hi pot jugar.
Tenim milers de persones amb greu dependència que han seguit amb tota mena d’esperances i il.lusions, les informacions que preveien ajudes importants per la contractació d’ajudants i familiars que podessin col.laborar a fer més suportable la seva dependència. Després de mesos de gestions, anàlisis, informes, peticions a tot arreu, visites i altres històries, resulta que han d’esperar uns quants mesos més per saber si tenen dret a la prestació o no.
I quan els hi diuen que sí, tampoc els hi expliquen en quina data començaran a rebre les prestacions. Es inacceptable aquesta situació. Es jugar amb el més sagrat de les persones, la seva salut i la seva esperança.
Els casos, a més es van acumulant i no es desencallen. No puc saber si és que el tap en el pagament prové de la falta de diners, en aquests moments, o per tràmits administratius que s’eternitzen. I tampoc tenim una manera fàcil de saber-ho. Intentar parlar amb Benestar Social és impossible. Et van passant d’un lloc a altres i no acabes mai. Ara mateix he fet unes peticions via correu electrònic que vull veure quin resultat donen. En fi, si em passa a mi com alcalde, amb tots els mitjans al meu abast que no ha de passar als milers de persones que no tenen aquestes possibilitats.
Es preocupant que dues de les lleis més esperades pels socialistes, i per la població, en general tinguin una gestió tant deficient, tant poc explicada i tant poc exitosa. Som molts els alcaldes que reclamem una acció contundent, al més alt nivell. No pot ser que es deixi el Departament de Benestar Social, com únic responsable d’aquest desgavell. Pertoca a tot el govern posar-hi solució.
En tot cas, sí puc anunciar que si en les properes setmanes no es veu un canvi notable en la resolució d’expedients i en el pagaments dels ja aprovats , promourem accions de pressió perquè es prengui com una prioritat del govern el desencallament d’aquests expedients.
Seria trist haver-hi d’arribar, però més trist és comprovar la situació a dia d’avui, en que no podem donar explicacions d’expedients completats fa mesos i que ningú sap donar noticia de quan es posaran en vigència.
Joan Roma, Alcalde de Borredà.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?