Tuesday, April 15, 2008

 
PROPERES ACTUACIONS EN EL POBLE.
Com cada any per aquestes dates, la gran feina consisteix en demanar subvencions a tot arreu. El dia 18 d'abril acaba el termini per sol·licitar les de la Diputació de Barcelona, i entremig hi ha les de l' Institut Català de les Dones, les de Contaminació Lumínica, o e Joventut i de nou les de l' ACA que enguany tindran un caràcter bianual.
Com a primera obra a començar a preparar la convocatòria d'adjudicació tenim el nou Dipòsit d'acumulació de Subirà. Un dipòsit de 1.000 m3 que permetrà augmentar de manera notable les reserves d'aigua durant tot l'any. Per fer aquest dipòsit ja tenim dues subvencions que s'acosten al 80% de l'import total de l'obra. Per tant ja es pot començar a tirar endavant.
A meitats de maig, acabarà el termini final donat als propietaris de la unitat d'actuació núm. 1 de Cal Gall. Tot seguit es comprovarà si hi ha hagut acord de tots o no, per modificar un parell de punts, i a continuació es signaran els decrets d'aprovació definitiva dels projectes de reparcel.lació i urbanització, es procedirà a fer les inscripcions en el Registre de la Propietat, i es passarà rebut per l'import del 50% del cost total de les obres i la gestió. Al mateix temps es publicarà la convocatòria per la adjudicació de les obres donant un termini de 6 mesos per la seva execució.Cap al final es passarà rebut pel restant 50% pendent.
Aquestes seran les dues grans obres d'aquest any: el nou dipòsit de Subirà, i les obres de Cal Gall. Altres de més petites seran les de connexió a la xarxa elèctrica dels dos pous d'aigua de Cabanes per poder empalmar-los automàticament a la xarxa d'aigua aquest estiu. Així podrem treure aigua alternativament d'un i de l'altre durant tots els dies que faci falta.
I per preparar la gran obra d'aquest mandat, de bon primer cal trobar el finançament adequat. D'entrada ja tenim 403.000 euros del PUOSC. Hem presentat al·legació per arribar als 450.000 i estem negociant altres aportacions de la Diputació i la Generalitat per poder arribar als 900 o 950.000 euros. Xifra ja adequada per poder adjudicar i fer les obres. Aquesta obra l'hem de programar molt bé perquè no ens agafi al mig de l'estiu, i per tant ,una vegada adjudicada estudiarem amb la empresa el moment de començar i el d'acabar.
Estem també comprovant el cabal que pot donar el pou de Casadejús que el Sr. Ramon Ticó va perforar i que està disposat a compartir amb l'ajuntament. Dintre de 5 o 6 dies podrem informar del resultat de l'estudi que estem fent, mitjançant l'extracció diària d'aigua i el nivell des d'on es treu. Farem també anàlisis per comprovar-ne la qualitat.
Si tot surt bé, l'arquitecte municipal redactarà un projecte per connectar aquest pou amb el dipòsit de Campalans. Això permetrà millor considerablement el subministrament d'aigua a tot el poble.
I la setmana vinent començaré a negociar la possibilitat de trobar subvenció pel dipòsit de Sant Esteve. Ara hi ha una convocatòria oberta de l'ACA, però aviat sortirà una altra del Pla Comarcal de Muntanya del Berguedà que possiblement ens hi podrem acollir. Seria una bona sortida per poder fer les obres l'any vinent.
I també per aquest any s'està treballant en el pas a digital de tots els canals de televisió. Aquesta és una gran inversió que la gent no veu externament, però que costa tant com moltes altres obres "més visibles". Des de l'any passat portem invertits més de setanta mil euros en la transformació del sistema analògic a digital i si tot va com previst, a finals d'aquest any ja podrem tenir-ho tot acabat i en condicions per oferir tots els canals en digital.
Joan Roma i Cunill, Alcalde de Borredà.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?